Przetargi.pl
Dowóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Jeziorany w roku szkolnym 2018/2019

Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran ogłasza przetarg

 • Adres: 11320 Jeziorany, Plac Zamkowy
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 392 748 , fax. 895 392 760
 • Data zamieszczenia: 2018-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
  Plac Zamkowy 4
  11320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 392 748, fax. 895 392 760
  REGON: 51074355100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Jeziorany w roku szkolnym 2018/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów z terenu gminy Jeziorany objętych obowiązkiem szkolnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół przy założeniu dowozu uczniów przez 185 dni w ciągu roku szkolnego 2018/2019. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Jeziorany na sześciu trasach. Szacowaną ilość kilometrów na poszczególnych trasach zestawiono w tabeli poniżej: Szacowana łączna ilość km w 2018/2019 1 Trasa Nr 1 – autobus min. 35 miejsc siedzących - 24050 km; 2 Trasa Nr 2 – autobus min. 30 miejsc siedzących - 22015 km; 3 Trasa Nr 3 – autobus min. 25 miejsc siedzących - 20905 km; 4 Trasa Nr 4 – autobus min. 25 miejsc siedzących - 21645 km 5 Trasa Nr 5 – autobus min. 9 miejsc siedzących - 10545 km 6 Trasa Nr 6 – autobus min. 9 miejsc siedzących - 5365 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach