Remont pomieszczeń w budynku szkolnym: pokój nauczycielski, laboratoria biologiczne i chemiczne, sala lekcyjna Nr 48 i 60


Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, Lanca
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 624 28 18 , fax. 089 624 28 18
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego
  Lanca 10
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 624 28 18, fax. 089 624 28 18
  REGON: 51954718800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynku szkolnym: pokój nauczycielski, laboratoria biologiczne i chemiczne, sala lekcyjna Nr 48 i 60
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczeń w budynku szkolnym: pokój nauczycielski, laboratoria biologiczne i chemiczne, sala lekcyjna Nr 48 i 60 na rzecz zespołu szkół nr 3 w Szczytnie. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. LABORATORIUM BIOLOGICZNE ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W ramach realizowanych robót budowlanych należy: a) wykuć z muru drzwi wejściowe i przesunąć otwór drzwiowy poprzez przebicie w nowym miejscu i zamurowanie starego (jak na rysunku), b) zamontować nowe drzwi wejściowe i do klasy Nr 48 o parametrach określonych w kosztorysie, c) wykonać posadzkę wraz z cokolikami z płytek gres kwasoodpornych (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem), d) zeskrobać i zmyć ściany i sufity, zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże, wykonać gładzie gipsowe dwuwarstwowe. Ściany obłożyć płytkami glazurowanymi na wys. 1,60m. INSTALACJE SANITARNE I CO Wykonać nowe rurociągi wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji projektowanego zlewu z blachy kwasoodpornej. Zamontować przepompownię ścieków ze zlewu (materiał Inwestora) - zdemontować i ponownie zamontować grzejnik CO z wymianą nowe zaworu grzejnikowego i powrotnego. INSTALACJA ELEKTRYCZNA Wykonać nową instalację elektryczną z 2 wyłącznikami 8 gniazdami i podejściami do opraw oświetleniowych. Instalację wykonać w bruzdach z otynkowaniem. Zamontować 5 gniazd podwójnych bryzgoszczelnych na "wyspie" z zasileniem poprowadzonym w posadzce w rurach ochronnych. LABORATORIUM CHEMICZNE ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE a) rozebrać posadzki z PCW i wykonać warstwę wyrównawczą z masy samopoziomującej na tym ułożyć posadzkę z płytek kwasoodpornych. Ściany wzmocnić podłoże i obłożyć płytkami glazurowanymi kwasoodpornymi na wys. 1,60m. INSTALACJE SANITARNE I CO Zdemontować 1 grzejnik z zakorkowaniem rurociągów - zdemontować i ponownie zamontować grzejnik CO z wymianą zaworu grzejnikowego i powrotnego. Wykonać podejścia zimnej i ciepłej wody i kanalizacji z sąsiedniego pomieszczenia poprzez otwory w ścianie, zamontować baterię ścienną oraz termę elektryczną 10L. Zamontować zlewozmywak głęboki z blachy kwasoodpornej dwukomorowy oraz baterię zlewozmywakową ścienną. INSTALACJA ELEKTRYCZNA Wykonać nową instalację elektryczną z 1 wyłącznikiem i 9 gniazdami i podejściami do opraw oświetleniowych. Instalację wykonać w bruzdach z otynkowaniem. A – Roboty budowlane – prace remontowe finansowane ze środków własnych POKOJ NAUCZYCIELSKI ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE Rozebranie ze ścian boazerii drewnianej, posadzek w części z klepki drewnianej i w części wykładzin z tworzyw sztucznych. W miejscu po posadzce z parkietu wyrównać podłogi betonowe poprzez nadlanie warstwy betonu gr. ok. 3cm na izolacji z warstwy folii polietylenowej. W części pomieszczenia po rozbiórce wykładzin podłogowych wylać warstwę z masy samopoziomującej. a) W miejscach pokazanych na rysunku postawić ścianki z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie metalowym z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo. Ścianki wypełnić miękką wełną mineralną gr, 5cm. Wykonać obudowę rurociągów wody i kanalizacji biegnących pod sufitem z laboratorium do pionów. b) W ściance działowej wykuć otwór o szer. 2,50m i wys. 3,25m z naprawą tynków i podłoży. c) Drzwi wejściowe wymienić na nowe o parametrach określonych w kosztorysie (pełne bez szyby). d) Wykonać posadzkę wraz z cokolikami z płytek gres (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem). e) Zeskrobać i zmyć ściany i sufity, zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże, wykonać gładzie gipsowe dwuwarstwowe. W miejscach montażu umywalki i zlewozmywaka ściany obłożyć płytkami glazurowanymi. Ściany i sufity pomalować farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Grzejniki CO i rury pomalować farbą olejną. INSTALACJE SANITARNE I CO Wykonać nowe rurociągi wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji od pionów do nowych urządzeń oraz do zlewu znajdującego się w Laboratorium. Zamontować umywalkę ora zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wraz z podejściami i bateriami Zamontować nowe zawory grzejnikowe i powrotne przy grzejnikach. INSTALACJA ELEKTRYCZNA Wykonać nową instalację elektryczną z 3 wyłącznikami 6 gniazdami i podejściami do opraw oświetleniowych. Instalację wykonać w bruzdach z otynkowaniem. 2. LABORATORIUM BIOLOGICZNE ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE Rozebranie posadzek z klepki drewnianej i wykonać nowe podłoże z warstwy betonu gr. ok. 3cm na izolacji z folii polietylenowej. a) Wykuć z muru drzwi wejściowe i przesunąć otwór drzwiowy poprzez przebicie w nowym miejscu i zamurowanie starego (jak na rysunku). b) Wykonać nowy otwór drzwiowy w ściance do sali lekcyjnej Nr 48 c) Zeskrobać i zmyć ściany i sufity, zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże, wykonać gładzie gipsowe dwuwarstwowe. Ściany obłożyć płytkami glazurowanymi na wys. 1,60m. Ściany i sufity pomalować farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Grzejniki CO i rury pomalować farbą olejną. 3. SALA LEKCYJNA NR 48 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE a) Wykuć z muru stare drzwi wejściowe i zamontować nowe o parametrach określonych w kosztorysie z naprawą tynków i podłoża. b) Zeskrobać i zmyć ściany i sufity, zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże wykonać gładzie gipsowe dwuwarstwowe. Ściany i sufity pomalować farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Ściany na wys. 1,50m obłożyć tynkiem żywicznym (kolorystyka do uzgodnienia i Inwestorem) Grzejniki CO i rury pomalować farbą olejną. INSTALACJE SANITARNE I CO Zdemontować i ponownie zamontować grzejniki CO z wymianą zaworów grzejnikowych i powrotnych INSTALACJA ELEKTRYCZNA Wykonać nową instalację elektryczną z 2 wyłącznikami 6 gniazdami i podejściami do opraw oświetleniowych. Instalację wykonać w bruzdach z otynkowaniem. 4. LABORATORIUM CHEMICZNE ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE a) Wykuć z muru drzwi wejściowe b) Ze ścian i sufitów usunąć stare powłoki malarskie i ponownie pomalować farbą emulsyjną. Grzejnik CO i rury pomalować farbą olejną. 5. SALA LEKCYJNA NR 60 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE a) Wykuć z muru starych drzwi wejściowych i zamontować nowych o parametrach określonych w kosztorysie z naprawą tynków i podłoża. b) Zeskrobać i zmyć ściany i sufity, zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże, wykonać gładzie gipsowe dwuwarstwowe. c) Ściany i sufity pomalować farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. d) Ściany na wys. 1,50m obłożyć tynkiem żywicznym (kolorystyka do uzgodnienia i Inwestorem) Grzejniki CO i rury pomalować farbą olejną. INSTALACJE SANITARNE I CO Zdemontować i ponownie zamontować grzejniki CO z wymianą zaworów grzejnikowych i powrotnych. INSTALACJA ELEKTRYCZNA Wykonać nową instalację elektryczną z 2 wyłącznikami 6 gniazdami i podejściami do opraw oświetleniowych. Instalację wykonać w bruzdach z otynkowaniem. na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty remontowo-budowlane, b) roboty instalacyjne sanitarne i CO, c) roboty instalacyjne elektryczne, w sytuacji, gdy wykonanie tych prac polega na wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666) Szczegółowy opis wymagań w powyższym zakresie został zawarty w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Aspekty społeczne: 15. Jednym z kryterium oceny ofert jest w ramach aspektów społecznych zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę. Szczegółowy opis wymagań w powyższym zakresie został zawarty w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf