z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - strona nr 19

Spis treściWyjaśnienia

SąDY I TRYBUNAŁY

Art. 173.
Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.
Art. 174.
Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum