dostawa warzyw i owoców


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 39
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 7770020 , fax. 058 5326003
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Armii Krajowej 39 39
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 058 7770020, fax. 058 5326003
  REGON: 00283872400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/tczew-miasto/mops_tczew
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: warzywa i owoce - CPV 03200000-3 Nazwa przedmiotu zamówienia CPV jednostka miary przewidywana ilość produktu Cebula 03221113-1 kg. 220 Czosnek 03221110-0 kg. 50 Buraki ćwikłowe 03221100-7 Kg. 300 Por 03221110-0 kg. 120 Marchew 03221112-4 kg. 700 pietruszka korzeń 03221110-0 kg. 60 ogórek świeży 03221270-9 Kg. 80 Pomidor 03221240-0 Kg. 60 kapusta głowiasta biała 03221410-3 kg. 300 Sałata w pęczkach 03221310-2 szt. 30 papryka świeża 03221230-7 kg. 40 Pieczarki 03221260-6 kg. 160 seler 03221110-0 kg. 380 pietruszka natka w pęczkach 03221110-0 szt. 400 szczypiorek w pęczkach 03221110-0 szt. 200 winogrona 03222340-8 kg. 10 banany 03222111-4 kg. 40 pomarańcze 03222200-5 kg. 50 mandarynki 03222240-7 kg. 100 cytryny 03222210-8 kg. 90 jabłka 03222321-9 kg. 700 gruszki 03222322-6 kg. 6 migdały 03222110-7 kg. 2 mak 03212220-8 kg. 4 groch łuskany 03221220-4 kg. 40 Koper natka w pęczkach 03221110-0 szt. 600 Kalafior 03221420-6 szt. 20 fasola 03221210-1 kg. 80 Zadanie nr 2 : warzywa przetworzone i zakonserwowane - CPV 15330000-0 Nazwa przedmiotu zamówienia CPV jednostka miary przewidywana ilość produktu grzyby suszone 15331135-2 kg. 2 ogórki kwaszone 15331110-1 kg. 160 kukurydz konserwowa 150g 15331470-2 szt. 60 ogórek konserwowy 0,9 l. 15331500-2 szt. 100 ogórek konserwowy puszka 10 kg. 15331460-9 szt. 40 groszek konserwowy 150g 15331132-1 szt. 100 kapusta kwaszona 15331142-4 kg. 320 pieczarki konserwowe 0,9 l. 15331135-2 szt. 10 przecier pomidorowy 4500 g. 15331425-2 szt. 30 papryka konserwowa 450 g. 15331136-9 szt. 30 dżemy 280 g. 15332290-3 szt. 150 rodzynki 150 g. 15332419-4 szt. 70 ananasy konserwowe 450 g. 15332100-5 szt. 20 brzoskwinie zakonserwowane 850g. 15332100-5 szt. 20 soki owocowe i warzywne 1l. 15320000-7 szt. 150 orzechy włoskie łuskane 15332310-0 kg. 2 Zadanie nr 3 : ziemniaki - CPV 03212100-1 Nazwa przedmiotu zamówienia CPV jednostka miary przewidywana ilość produktu ziemniaki 03212100-1 kg 7000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/tczew-miasto/mops_tczew
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf