Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowej wolnobieżnej samojezdnej zamiatarki chodnikowo - drogowej - II przetarg


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76200 Słupsk, ul. Szczecińska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 843 40 22 w. 263 , fax. 59 84 17 149
 • Data zamieszczenia: 2017-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Szczecińska 112
  76200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 843 40 22 w. 263, fax. 59 84 17 149
  REGON: 77053053000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowej wolnobieżnej samojezdnej zamiatarki chodnikowo - drogowej - II przetarg
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowej wolnobieżnej samojezdnej zamiatarki chodnikowo-drogowej.Okres leasingowania zamiatarki: 48 miesięcy licząc od protokolarnego terminu odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu. Okres leasingu operacyjnego rozpoczyna się w dniu odebrania zamiatarki przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym. Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamiatarkę najpóźniej w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy leasingu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34921100-0

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf