Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76200 Słupsk, ul. Tuwima
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 842 82 93 , fax. 59 842 80 48
 • Data zamieszczenia: 2017-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4
  76200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48
  REGON: 77128515500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska. 2. Zakres zamówienia: obejmuje wykonanie kompleksowych remontów 7 lokali komunalnych, w których zakres wchodzi remont instalacji sanitarnych i elektrycznych, roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Niemcewicza 3/7 Zakres prac: demontaż kasetonów styropianowych, zerwanie posadzki z wykładziny PCV w kuchni, zerwanie starych tapet, wymiana drzwi do łazienki, montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., montaż kratek wentylacyjnych, wymiana wodomierza, baterii umywalkowej i zlewozmywakowej, wymiana pieca gazowego, próba szczelności instalacji gazowej, wywóz i utylizacja gruzu. Niemcewicza 3/8 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 3 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana drzwi do lokalu, wywóz i utylizacja gruzu. Niemcewicza 21/11 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 4 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wybicie otworu drzwiowego, zamurowanie wnęk podokiennych, wywóz i utylizacja gruzu. Niemcewicza 24/5 Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 2 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 1 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wywóz i utylizacja gruzu. Niemcewicza 24/10 Zakres prac: rozebranie okładzin z płytek ceramicznych w łazience, wymiana częściowa tynków wewnętrznych, demontaż ościeżnic drewnianych, montaż nowych ościeżnic drzwiowych szt 2, rozbiórka posadzki w łazience, wymiana izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w łazience, wymiana okien skrzynkowych na PCV – 4 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 2 szt., przebudowa instalacji wod-kan, montaż wodomierza, wykonanie podejścia pod pralkę, wywóz i utylizacja gruzu. Poniatowskiego 41/1 Zakres prac: montaż nawiewników higrosterowanych – 3 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, demontaż okładzin ścian i sufitów w łazience, kuchni i p.pokoju i pokojach, przebudowa ścianki działowej, wymiana zagrzybionych tynków, przestawienie pieca z nowych kafli, szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, montaż kratek wentylacyjnych szt.2, rozbiórka warstw podłogowych cały lokal, wykonanie nowych warstw podłogowych, wymiana drzwi do lokalu, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie rur gazowych. Przebudowa instalacji wod-kan, wymiana urządzeń sanitarnych, zakup kuchenki elektrycznej 2-palnikowej, montaż wodomierza, podłączenie bojlera montaż grzejników, wymiana instalacji elektrycznej, wywóz i utylizacja gruzu. Poniatowskiego 41/2a Zakres prac: wymiana okien skrzynkowych na PCV – 2 szt., montaż nawiewników higrosterowanych – 1 szt., wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, rozbiórka ścianki działowej, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, remont pieca kaflowego, wyrównanie podłóg płytą OSB, wymiana wykładziny PCV, wymiana drzwi wejściowych, remont wc na klatce schodowej, montaż kratki wentylacyjnej, przebudowa instalacji wod-kan, wymiana zlewozmywaka, zakup kuchenki elektrycznej 2-palnikowej, montaż wodomierza, montaż i zakup podgrzewacza wody, wymiana instalacji elektrycznej, wywóz i utylizacja gruzu. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa załącznik nr 7 do SIWZ- przedmiar robót oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf