Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na potrzeby Zarządu Zlewni Sanu z/s w Przemyślu


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31109 Kraków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6284106 , fax. (012) 4232153
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
  31109 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6284106, fax. (012) 4232153
  REGON: 35711356100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Administracja rządowa niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na potrzeby Zarządu Zlewni Sanu z/s w Przemyślu
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy nowych, nieużywanych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego wykorzystywanych przez pracowników Zarządu Zlewni Sanu z/s w Przemyślu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf