Wykonanie zadania budowlanego pn: Wykonanie klimatyzacji w O/ZUS w Tarnowie ul. Kościuszki 32 w formie zaprojektuj i wybuduj


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33300 Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 498 020 , fax. 184 498 005
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77
  33300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 498 020, fax. 184 498 005
  REGON: 1775600331
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadania budowlanego pn: Wykonanie klimatyzacji w O/ZUS w Tarnowie ul. Kościuszki 32 w formie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie klimatyzacji w budynku O/ZUS Tarnów ul. T. Kościuszki 32 na V piętrze w pom. 526, 525, 523 w formie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331220-4

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf