Usługa sprzątania obejmująca utrzymanie czystości budynków biurowych będących siedzibami Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy wraz z przyległymi do nich placami, chodnikami i terenami


Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 9045850700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania obejmująca utrzymanie czystości budynków biurowych będących siedzibami Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy wraz z przyległymi do nich placami, chodnikami i terenami
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania obejmujących utrzymanie czystości budynków biurowych będących siedzibami Spółki „ADM” zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy wraz z przyległymi do nich placami, chodnikami i terenami zgodnie z wykazem adresowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf