Przetargi.pl
Dostawa drutu do belownicy Konti 100 E/SO.

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05800 Pruszków, ul. Stefana Bryły
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7582063, 7582067 , fax. 022 7582063, 7582057
 • Data zamieszczenia: 2018-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.
  ul. Stefana Bryły 6
  05800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7582063, 7582067, fax. 022 7582063, 7582057
  REGON: 1613749400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drutu do belownicy Konti 100 E/SO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Drut stalowy do wiązania surowców wtórnych do belownicy Konti 100 E/SO. Parametry: Średnica drutu 3,2 mm, wytrzymałość 350 - 420 N/mm2, średnica wewnętrzna szpuli (kręgu) nie mniejsza niż 300mm, średnica zewnętrzna ok. 500 mm, szerokość szpuli 150 - 200 mm, drut miękko-odpuszczany, nasączony olejem. Krąg olejony. Szacowana waga jednej szpuli (kręgu) - od 150 -160 kg. Szacowana całkowita wielkość przedmiotu zamówienia - 144 szpul (kręgów) drutu, tj. 23 040 kg drutu w ciągu roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną