Przetargi.pl
AKTUALIZACJA „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA ORAZ OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA DLA MIEJSCOWOŚCI KORNELIN, KOZŁÓW BISKUPI, LEONÓW, MIZERKA, NOWA SUCHA, NOWY ŻYLIN, STARA SUCHA, STARY ŻYLIN, SZELIGI, ZAKRZEW I FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI ROKOTÓW

Urząd Gminy Nowa Sucha ogłasza przetarg

 • Adres: 96513 Nowa Sucha,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 468 612 051 , fax. 468 612 051
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Nowa Sucha 50
  96513 Nowa Sucha, woj. mazowieckie
  tel. 468 612 051, fax. 468 612 051
  REGON: 54181300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasucha.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  AKTUALIZACJA „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA ORAZ OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWA SUCHA DLA MIEJSCOWOŚCI KORNELIN, KOZŁÓW BISKUPI, LEONÓW, MIZERKA, NOWA SUCHA, NOWY ŻYLIN, STARA SUCHA, STARY ŻYLIN, SZELIGI, ZAKRZEW I FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI ROKOTÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha, Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragment miejscowości Rokotów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71410000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach