Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica


Gmina Leśniowice ogłasza przetarg

 • Adres: 22122 Leśniowice, Leśniowice
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 567 54 94 , fax. 82 567 54 94
 • Data zamieszczenia: 2017-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leśniowice
  Leśniowice
  22122 Leśniowice, woj. lubelskie
  tel. 82 567 54 94, fax. 82 567 54 94
  REGON: 11019805000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) odmulenie rowów przydrożnych 2x400m 2) remont przepustu rurowego betonowego 1x60 cm wraz z wymiana części przelotowej z rury PE wraz z wykonaniem skosów 3) oczyszczenie przepustu fi 60 cm 4) wykonanie dolnej podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 31,5-63 mm o szerokości 3,7 m gr 10 cm w ilości 2157,25 m2 5) wykonanie górnej podbudowy z niesortu kamiennego 0-31,5 mm o gr 5 cm gat I na o szerokości 3,7 m w ilości 2157,25 m2 6) skropienie podbudowy asfaltem D200 - 2099,25m2 7) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC8W o gr 2 cm w ilości 104,96 t 8) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej bez frakcji dolomitowych zamkniętej AC 8S o gr 4 cm w ilości 2041,25 m2 9) wyrównanie poboczy piaskiem dowiezionym o szerokości 0,75 m i grubości 10 cm 10) wykonanie wzmocnienia poboczy obustronne niesortem kamiennym 0-31,5 mm 2x0,75 gr 10 cm 11) mechaniczne wyplantowanie poboczy z obsianiem dwustronnie 2x1,0m - 360 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf