Dostawa dla Gminy Boguty-Pianki środków czystości , artykułów higienicznych, zabawek pomocy dydaktycznych , bujaków, domków interaktywnych oraz artykułów szkolnych i biurowych na potrzeby projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie Boguty-Pianki w latach 2008-2010.


Gmina Boguty-Pianki ogłasza przetarg

 • Adres: 07-325 Boguty-Pianki, Aleja Papieża Jana Pawła II 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 086 2775003 , fax. 086 275003
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boguty-Pianki
  Aleja Papieża Jana Pawła II 45 45
  07-325 Boguty-Pianki, woj. mazowieckie
  tel. 086 2775003, fax. 086 275003
  REGON: 45067009000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dla Gminy Boguty-Pianki środków czystości , artykułów higienicznych, zabawek pomocy dydaktycznych , bujaków, domków interaktywnych oraz artykułów szkolnych i biurowych na potrzeby projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie Boguty-Pianki w latach 2008-2010.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Gminy Boguty-Pianki środków czystości , artykułów higienicznych, zabawek pomocy dydaktycznych , bujaków, domków interaktywnych oraz artykułów szkolnych i biurowych na potrzeby projektu do siedziby Zamawiającego. Wraz z dostawa opisaną powyżej Wykonawca powinien dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa Zamawiający dopuszcza oferty równoważne od podanej poniżej specyfikacji z zastrzeżeniem, że Wykonawca zapewni ich równoważność. Poniżej znajduje się opis minimalnych wymagań dostarczonych artykułów szkolnych i biurowych oraz środków czystości i zabawek. Część 1. Środki czystości i artykuły higieniczne Mydełko toaletowe dla dzieci w płynie z dozownikiem 500 ml 100 szt. (terminy dostawy w 2010 r.: III 25 szt., VI- 25 szt., IX-25 szt.,XII 25 szt) Papier toaletowy rolka średnicy co najmniej 10 cm 500 rolek (terminy dostawy w 2010 r.: III-125 szt., VI - 125 szt.,IX-125 szt.XII-125 szt.) Płyn do mycia urządzeń sanitarnych 60 szt. (terminy dostawy w 2010 r.: III-15szt., VI - 15 szt.,IX-15 szt., XII-15 szt. )Płyn do mycia okien 1 litr -16 szt. (terminy dostawy w 2010 r.: III-4szt., VI - 4 szt., IX-4 szt., XII-4 szt Płyn do mycia naczyń 1 litr 24 szt. (terminy dostawy w 2010 r.: III-6szt., VI - 6 szt. IX-6 szt.,XII-6 szt.) ,Płyn do mycia podłóg 1 litr 40 szt. (terminy dostawy w 2010 r.: III-10szt.,VI - 10 szt., IX-10 szt.,XII-10 szt.) Ręczniki papierowe rolka 1000 szt. (terminy dostawy w 2010 r.: III-250szt., VI - 250 szt., IX-250 szt.,XII-250 szt.) część 2 . Zabawki i pomoce dydaktyczne Puzle dla dzieci z około 25-30 elementów -5 szt. (terminy dostawy : VI-2010r.), Puzle dla dzieci z 50 elementów 5 szt. (terminy dostawy : VI-2010r.) Klocki fantazyjne zestaw od 36 do 50 elementów wym. 1 elementu od 2 cm do 10cm 5 zestawów (terminy dostawy : VI-2010r), Klocki dla dzieci 100 elementów wym 1 elementu od 3 cm do 8,5 cm. 5 zestawów (terminy dostawy w 2010 r.: VI-2010r.) Puzle z pianki - literki i cyferki, 26 liter A-Z, 10 cyfr (0-9) wymiar 15 cm-20cm x 15cm-20cm 5 szt. (terminy dostawy : VI-2010r) Lalki barbie wys ok 20cm 10 szt. (terminy dostawy : VI-2010r.) Lalka niemowlę długość 30-45 cm -5 szt. (terminy dostawy : VI-2010r.) Wyszywanki bez igły - 6 obrazków o wym. 13cm-15cm X 13cm-15cm 10 sznureczków o długości ok. 75 cm (terminy dostawy w 2010 r.: VI-2010r.) Wózek dla lalek spacerowy wys. od 50cm do 70 cm. 5 szt. (terminy dostawy w 2010 r.: VI-2010r) Część 3 . Bujaki dla dzieci wym. od 70-120 długość, 25-35 szerokość , 40-75 wyskokość. 5 szt. (terminy dostawy w 2010 r.: VII-2010r.) Część 4. Domki interaktywne wym. od 140 cm - 150 cm x 130 cm - 150 cm x 135cm - 160 cm - 5 szt. (terminy dostawy w 2010 r.: VII-2010r.) Część 5. Artykuły szkolne i biurowe Papier kolorowy format A3 (co najmniej 100 gramowy ryza 500 szt.) 10 ryz (terminy dostawy : VI-2010r.), Kredki ołówkowe zestaw co najmniej 10 szt dł min 15 cm 50 zestawów (terminy dostawy w 2010 r.: III-25 szt., IX- 25 szt.) Spinacze 28mm 100 szt w opakowaniu - 5 opakowań (terminy dostawy w 2010 r.: III-2010r.) Kredki akwarelowe zestaw co najmniej 10 szt 30 zestawów (terminy dostawy w 2010 r.: VI-15 szt., IX- 15 szt.) Farby plakatowe zestaw co najmniej 12 kolorów po 200 ml każdego koloru 20 zestawów (terminy dostawy .: VI 20 szt., Plastelina min 6 kolorów po co najmniej 50 gram 1 koloru 80 zestawów (terminy dostawy w 2010 r.: III-20szt., VI - 20 szt., IX-20 szt.,XII-20szt.), Modelina min 6 kolorów po co najmniej 50 gram 1 koloru 18 zestawów (terminy dostawy w 2010 r.: VI-2010r.) Ciastolina min 6 kolorów po 120 g - 18 zestawów (terminy dostawy w 2010 r.: VI-2010r.) Bloki techniczne format A 4 (biały 20 kartkowy arkusz 160 gram) -40 szt. (terminy dostawy w 2010 r.: III-10szt.,VI - 10 szt.,IX-10 szt.,XII-10 szt.) Papier wycinankowy samoprzylepny A 4 po 10 kolorów zestaw - 40 zestawów (terminy dostawy w 2010 r.: III-10szt., VI - 10 szt.,IX-10 szt., XII-10 szt.), Klej do papieru w sztyfcie po min.15 gram 100 szt. (terminy dostawy w 2010 r.: III-25szt., VI - 25 szt., IX-25 szt., XII-25 szt.) Markery do białych tablic (koloru czarnego, czerwonego zielonego i niebieskiego suchościeralne zestaw 4 szt )- 20 zestawów (terminy dostawy: VI-2010r.) Dziurkacz z motylkami kwiatkami 5 szt. (terminy dostawy : III-2010r.) Bloki techniczne kolorowe format A 4 (100 gram 20 kartek) -5 szt. (terminy dostawy w 2010 r.: III-2010r.) teczki wiązane tekturowe format A4 - 50 szt. (terminy dostawy : III-2010r.) Mazaki grube 9 kolorów w zestawie - 10 zestawów (terminy dostawy : III-2010r.) Papier xero A4 ryza 80 gramowy - 30 ryz (terminy dostawy w 2010 r.: III - 15 ryz, IX- 15 ryz) Pinezki - 50 szt. w opakowaniu- 10 opakowań (terminy dostawy w 2010 r.: III-2010r.), Kolorowa bibuła zestaw 5 kolorów 10 zestawów (terminy dostawy: III-2010r.) Taśma dwustronna szer co najmniej 1,5 cm długość co najmniej 5 m. 5 szt. (terminy dostawy w 2010 r.: III-2010r Masa mocująca - 5 szt., (terminy dostawy : III-2010r Kalka techniczna A4 ryza (min 30 szt.)10 ryz. (terminy dostawy w 2010 r.: VI-2010r)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.boguty-pianki.ornet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf