Przetargi.pl
Wynajem długoterminowy koparko - ładowarki z dodatkowym osprzętem z opcją wykupu

Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. Bolesława Chrobrego 27A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7657975 , fax. 95 7657975
 • Data zamieszczenia: 2016-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie
  ul. Bolesława Chrobrego 27A 27A
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7657975, fax. 95 7657975
  REGON: 81178218200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.choszczno.ibip.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem długoterminowy koparko - ładowarki z dodatkowym osprzętem z opcją wykupu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wynajem długoterminowy koparko - ładowarki z dodatkowym osprzętem z opcją wykupu. Wymagania dotyczące wynajmu: 1. Wynajem w walucie: złoty 2. Raty miesięczne: równe 3. Okres wynajmu: 48 miesięcy. Okres najmu uzależniony będzie od terminu dostawy pojazdu wraz z osprzętem dodatkowym i wynosić będzie 48 miesięcy. 4. Gwarantowane dla Zamawiającego prawo pierwokupu. Czynsz najmu musi pokrywać koszty: 1. Finansowania przedmiotu najmu. 2. Ubezpieczenia przedmiotu najmu. 3. Naprawy, przeglądy, i inne czynności zgodne z warunkami opisanymi w SIWZ i umowie. 4. Wykonawca musi zapewnić w ramach raty miesięcznej, pełen serwis naprawczy i obsługowy całego pojazdu przez okres wynajmu, tj. 48 miesięcy, z uwzględnieniem wymiany części zużywających się eksploatacyjnie w tym w szczególności: - wszelkie naprawy w tym naprawy blacharsko - lakiernicze (w szczególności wyceny, robocizny, wszelkie części zamienne - oryginalne lub zamienniki) oraz wszelkie konserwacje. - wymianę i dolewki oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych, - badania techniczne. 5. Przeglądy gwarancyjne. - przeglądy gwarancyjne mają odbywać się w autoryzowanych stacjach obsługi, - po okresie gwarancji wady usterki i uszkodzenia pojazdu mogą być usuwane poza siecią autoryzowanych punktów obsługi. Zamawiający pokrywa koszty: - paliwa, - mycia pojazdu, - płynu do spryskiwaczy, - mandatów. Szczegółowy zakres kosztów dotyczących eksploatacji pojazdu ponoszonych przez Zamawiającego oraz Wykonawcę zawierają zapisy § 7 umowy Usługi serwisowe i obsługa techniczna. Dane techniczne: Dane techniczne pojazdu: KOPARKO - ŁADOWARKA Koparko-ładowarka fabrycznie nowa lub z przebiegiem max. 500 MTG, rok produkcji minimum 2014, o poniższych parametrach: - certyfikat zgodności z normami CE, - masa całkowita - 8000 - 9000 kg - silnik o mocy min. 70 KM, - pojemność skokowa silnika - min. 4,2 dm3, - rodzaj paliwa - ON, - pojemność zbiornika paliwa: min. 140 l, - prędkość znamionowa - 2200 obr / min, - prędkość jazdy 30-40 km/h - przednia oś skrętna, - kabina operatora spełniająca wymagania norm ROPS/FOPOS, wyposażona w wentylację, ogrzewanie, pas bezpieczeństwa, - lusterka zewnętrzne; - wycieraczki na tylnej i przedniej szybie; - światła robocze przednie i tylne oświetlające miejsce pracy sprzętu, - skrzynia biegów ręczna, wyposażona min. w 4 biegi w przód i 4 biegi w tył, Parametry robocze ramienia ładowarkowego: - łyżka ładowarkowa wieloczynnościowa, - minimalna pojemność łyżki koparki - 1,0 m3 - wysokość załadunku min. 3,00 m - 3,50 m - kąt wysypu łyżki - 45o Parametry robocze ramienia koparkowego: - szerokość łyżki min. 600 mm - głębokość kopania 5,00 - 6,00 m - wysokość załadunku - 4,50 - 5,00 m Osprzęt dodatkowy do zamontowania w oferowanej koparko- ładowarce: FREZARKA DO PNI przeznaczona do usuwania pozostałości po wycince drzew. Montowana zamiast łyżki koparki. - robocza głębokość frezowania: 200 - 400 mm - waga nośnika (t): 4 -14 ton PŁUG Szerokość pługa: 2500 - 3000 mm Wysokość: 800/1000mm Zasilanie elektryczne Układ łamania typu V Lemiesz: gumowy amortyzowany Sterowanie: elektryczno - hydrauliczne Dane dodatkowe: Przedmiot najmu winien spełniać normy Tier3 lub Tier 4 oraz Dyrektywy Europejskiej w zakresie: - zużycia paliwa, - emisji dwutlenku węgla, - emisji zanieczyszczeń tj. tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kwota wykupu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzd.choszczno.ibip.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach