Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Łasaka 46 w Warszawie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 006 240 , fax. 226 132 452
 • Data zamieszczenia: 2018-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  ul. Trakt Lubelski 353
  04667 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 006 240, fax. 226 132 452
  REGON: 1083634000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-wawer.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Łasaka 46 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Łasaka 46 w Warszawie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: - rozebraniu konstrukcji więżby dachowej, - łacenie połaci dachowych z tercicy nasyconej, - roboty murowe, - przemurowanie kominów z cegły klinkierowej, - rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych, - rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - pokrycie dachu blachą stalową, - wykonanie obróbek blacharskich, - usunięcie i utylizacja płyt azbestowo – cementowych - wywóz gruzu. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonać zgodnie ze: - Kosztorysem ofertowym, - Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; - Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach