Przetargi.pl
WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Kasztanowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48447339253 , fax. +48447339252
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  Kasztanowa 31
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. +48447339253, fax. +48447339252
  REGON: 590648468
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium-piotrkow.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP ROWÓW, KORON I SKARP NASYPÓW BEZ WYGRABIENIA - RĘCZNIE, 2 WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY Z DNA CIEKÓW BEZ WYGRABIENIA – RĘCZNIE, 3 WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP ROWÓW, KORON I SKARP NASYPÓW BEZ WYGRABIENIA - MECHANICZNE, 4 WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GESTY TWARDY Z DNA CIEKÓW BEZ WYGRABIENIA - MECHANICZNIE, 5 WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP ROWÓW, KORON I SKARP NASYPÓW i DNA CIEKÓW BEZ WYGRABIENIA - MECHANICZNE, 6 WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY NA TERENIE PLASKIM BEZ WYGRABIENIA - MECHANICZNE, 7 WYGRABIENIE POROSTÓW ZE SKARP CIEKU, 8 WYGRABIENIE POROSTÓW Z DNA CIEKU, 9 WYWÓZ WYKOSZONYCH POROSTÓW ZE SKARP I DNA, 10 WYKOSZENIE POROSTÓW, TRAW ZE SKARP CIEKU RĘCZNIE , POROST GĘSTY TWARDY WRAZ Z WYGRABIENIEM ZE ŻŁOŻENIEM W KOPKI WZDŁUŻ KRAWĘDZI SKARPY, 11 WYKOSZENIE POROSTÓW, TRAW Z DNA CIEKU RĘCZNIE , POROST GĘSTY TWARDY WRAZ Z WYGRABIENIEM ZE ZŁOŻENIEM W KOPKI WZDŁUŻ KRAWĘDZI SKARPY, 12 WYDOBYCIE Z DNA CIEKU ROŚLIN KORZENIĄCYCH SIĘ PRZY ZAROŚNIĘCIU DO 40% Z ODŁOŻENIEM POROSTÓW NA POBOCZE SKARP, 13 WYDOBYCIE Z DNA CIEKU ROŚLIN KORZENIĄCYCH SIĘ PRZY ZAROŚNIĘCIU DO 40% Z WYWOZEM POROSTÓW NA DOLEGŁOŚĆ DO 6 KM, 14 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,40M I ZAMULENIU 20 CM, 15 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,40M I ZAMULENIU 40 CM, 16 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,60M I ZAMULENIU 20 CM, 17 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,60M I ZAMULENIU 40 CM, 18 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,80M I ZAMULENIU 20 CM, 19 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,80M I ZAMULENIU 40 CM, 20 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,0M I ZAMULENIU 20 CM, 21 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,0M I ZAMULENIU 40 CM, 22 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,20 M I ZAMULENIU 20 CM, 23 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,20M I ZAMULENIU 40 CM, 24 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 2,20M I ZAMULENIU 20 CM, 25 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 2,20M I ZAMULENIU 40 CM, 26 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 4,0 M I ZAMULENIU 20 CM, 27 RÓWNANIE, (PLANTOWANIE) SKARP CIEKU ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEZNIE OD KATEGOEII I NACHYLENIU SKARP PRZY SZEROKOŚCI DO 3,0M I ZAMULENIU 20CM Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODANI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 7 KM, 28 RÓWNANIE, (PLANTOWANIE) SKARP CIEKU ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEZNIE OD KATEGOEII I NACHYLENIU SKARP PRZY SZEROKOŚCI DO 3,0 M I ZAMULENIU 20 CM, 29 RÓWNANIE SKARP ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZED EROZJĄ SKARP ROWÓW SIATKĄ "MULTIMAT 030" (GRAMATURA 180G/M2) ZAKOTWICZENIE SIATKI NA KORONIE SKARPY DO PODŁOŻA STALOWYMI SŁUPKAMI, RÓWNANIE SKARP, ICH OBSIEW TRAWĄ, PRZYKRYCIE WARSTWĄ ZIEMI SIATKI ORAZ TRAWY - MECHANICZNIE Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW, 30 WYMIANA KORYTEK ŚCIEKOWYCH BETONOWYCH DO ODPROWADZANIA WODY OPADOWEJ (BETON KLASY C35/45, 300szer.x500dł.x130wys.), MONTAŻ NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-PIASKOWEJ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW, 31 ODMULENIE CIEKU KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEŻNIE OD KATEGOR II GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 4,0M I ZAMULENIU 40 CM, 32 RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 0,40M I ZAMULENIU 20 CM I GŁ.CIEKU DO 1,5M WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM NA USZKODZONYCH SKARPACH. ROZPLANTOWANIE NAMUŁU)), 33 RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 0,60M I ZAMULENIU 20 CM I GŁ.CIEKU DO 1,5M WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM NA USZKODZONYCH SKARPACH. ROZPLANTOWANIE NAMUŁU)), 34 RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 0,60M I ZAMULENIU 40 CM I GŁ.CIEKU DO 1,5M (WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM NA USZKODZONYCH SKARPACH. ROZPLANTOWANIE NAMUŁU), 35 RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 1,00M I ZAMULENIU 20 CM I GŁ.CIEKU DO 1,5M WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM NA USZKODZONYCH SKARPACH. ROZPLANTOWANIE NAMUŁU), 36 RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 1,00M I ZAMULENIU 40 CM I GŁ.CIEKU DO 1,5M WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE WZGLĘDNIE Z ODŁOŻENIEM NA USZKODZONYCH SKARPACH, ROZPLANTOWANIE NAMUŁU)., 37 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,40M GR. ZAMUL.20 CM, 38 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,40M GR. ZAMUL.40 CM, 39 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,60M GR. ZAMUL.20 CM, 40 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,60M GR. ZAMUL.40 CM, 41 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,80M GR. ZAMUL.20 CM, 42 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 0,80M GR. ZAMUL.40 CM, 43 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,0M GR. ZAMUL.20 CM, 44 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,0M GR. ZAMUL.40 CM, 45 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,20M GR. ZAMUL.20 CM, 46 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 1,20M GR. ZAMUL40 CM, 47 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 2,20M GR. ZAMUL.20 CM, 48 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 2,20M GR. ZAMUL.40 CM, 49 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 4,0M GR. ZAMUL.20 CM, 50 ROZPLANTOWANIE UROBKU WARSTWĄ O GR. 20 CM PO MECHANICZNYM ODMULENIU CIEKU PRZY SZEROKOŚCI DNA 4,0M GR. ZAMUL.40 CM, 51 OCZYSZCENIE Z NAUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH –WYDOBYCIE NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA POBOCZA CIEKU I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 40 CM GŁ. ZAMULENIA ½ ŚREDNICY, 52 OCZYSZCENIE Z NAUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH – WYDOBYCIE NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA POBOCZA CIEKU I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 60CM GŁ. ZAMULENIA ½ ŚREDNICY, 53 OCZYSZCENIE Z NAUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH –WYDOBYCIE NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA POBOCZA CIEKU I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 80CM GŁ. ZAMULENIA ½ ŚREDNICY, 54 OCZYSZCENIE Z NAUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH –WYDOBYCIE NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA POBOCZA CIEKU I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 100CM GŁ. ZAMULENIA ½ ŚREDNICY, 55 OCZYSZCENIE Z NAUŁU PRZEPUSTÓW RUROWYCH –WYDOBYCIE NAMUŁU. PRZERZUCENIE NAMUŁU NA POBOCZA CIEKU I ROZPLANTOWANIE. ŚREDNICA PRZEPUSTU 120CM GŁ. ZAMULENIA ½ ŚREDNICY, 56 MECHANICZNIE OCZYSZCENIE OSADNIKÓW Z NAMUŁÓW I NECZYSTOŚCI NA CIEKACH OTWARTYCH PRZY UL: AL. ARMII KRAJOWEJ, ŚLĄSKIEJ, KORALOWEJ, W TYM: a) WYKONANIE TYMCZASOWEGO RUROCIĄGU /BAJPASU/ SŁUŻACEGO DO ODPROWADZANIA WÓD Z CIEKÓW, b) WYPOMPOWANIE WODY Z OSADNIKÓW, c) WYDOBYCIE Z OSADNIKÓW NAMUŁU I NECZYSTOŚCI, WYWÓZ NAMUŁU NA SKŁADOWISKO NA ODL. DO 10 KM, d) OCZYSZCZENIE SKARP Z ROŚLINNOŚCI, NAMUŁU, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI, e) WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP I WOKÓŁ OSADNIKÓW Z WYGRABIENIEM I WYWOZWM, f) JEDNOKROTNE, MALOWANIE ANTYKOROZYJNĄ FARBĄ BARJEREK OCHRONNYCH NA W/W OSADNIKACH /KOLOR FARBY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM, 57 OCZYSZCZENIE TERENU KORYTA I SKARP Z RESZTEK BUDOWLANYCH ZE ŚMIECI (GAŁĘZIE GRUZ, KAMIENIE I INNYCH NIECZYSTOŚCI), 58 WYWIEZIENIE ŚMIECI, GRUZU SPRYZMAOWANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA SKŁADOWISKO ODPADÓW, 59 LIKWIDACJA ZATORÓW NA CIEKU (TAMY BOBRÓW ITP.) Z WYWOZEM NA SKŁADOWISKO, 60 ROZBIÓRKA BRUKU Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH GROBOŚCI DO 15 CM, POSORTOWANIE, Z WYWOZEM NA SKŁADOWISKO, 61 ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH Z WYWOZEM NA SKŁADOWISKO, 62 UBEZPIECZENIE STOPY SKARP KISZKĄ FASZYNOWĄ O ŚRED. 20 CM W GR.KAT. III (WBICIE KOŁKÓW, ZAŁOŻENIE KISZKI, GEOWUKNINY, PRZYBICIE KOŁKAMI WYCIĘCIE I ZAŁOŻENIE DARNINY ZA KISZKĘ), RÓWNANIE I PLANTOWANIE SKARY, TRANSPORT MATERIAŁÓW , 63 UBEZPIECZENIE STOPY SKARP KISZKĄ FASZYNOWĄ O ŚRED. 40 CM W GR.KAT. III (WBICIE KOŁKÓW, ZAŁOŻENIE KISZKI, GEOWUKNINY, PRZYBICIE KOŁKAMI WYCIĘCIE I ZAŁOŻENIE DARNINY ZA KISZKĘ), RÓWNANIE I PLANTOWANIE SKARY, TRANSPORT MATERIAŁÓW, 64 WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 60 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERJAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA (WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW), 65 WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 60 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERJAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA (WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW), 66 WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 80 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERJAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA (WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW), 67 WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 80 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERJAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA (WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW), 68 WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 100 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERJAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA (WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW), 69 WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 100 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERJAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA (WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW), 70 WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 120 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERJAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA (WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW), 71 WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 120 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERJAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA (WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW), 72 WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 140 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI BETONOWYMI, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERJAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA (WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW), 73 WYMIANA RURY ŻELBETOWEJ O ŚREDNICY 140 CM POD ZJAZDAMI, Z PRZYCZÓŁKAMI Z DARNINY, PODŁOŻE POD KANAŁ Z MATERJAŁÓW SYPKICH, GRUBOŚCI 10 CM ORAZ Z OBSYPKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH 25 CM NAD RURĘ, POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA (WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, ZAGĘSZCZENIE, USUNIĘCIE USZKODZONEGO PRZEPUSTU, WYKONANIE IZOLACJI, UPORZĄDKOWANIE TERENU, TRANSPORT MATRERIAŁÓW), 74 WYMIANA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ POD RURAMI PRZEPUSTU, ROZEBRANIE BODBUDOWY, OTWORZENIE, WYKOP, TRANSPORT MATERIAŁÓW, 75 NAPRAWA SKARP POPRZEZ OBSIEW MIESZANKĄ TRAW-SPULCHNIENIE, PLANTOWANIE POWIERZCHNI I WYSIEW NASION, PRZYKRYCIE NASION WARSTWĄ ZIEMI, 76 WYMIANA RUROCIĄGU Z PCV ŁĄCZONY NA WCISK O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ 315 MM Z PODŁOŻEM POD KANAŁ Z MATERIAŁÓW SYPKICH GRUBOŚCI 10 CM Z OBSYBKĄ Z MATERIAŁÓW SYPKICH GRUBOŚCI 25 CM NAD RURĘ Z TRANSPORTEM (POZYCJA KOSZTORYSOWA ZAWIERA CIĘCIE NAWIERZCHNI, WYKONANIA WYKOPU, ZASYPANIE, ODTWORZENIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI), 77 WYKONANIE PODSYPKI Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO GR. 20 CM, 78 WYKONANIE PODSYPKI Z POSPÓŁKI GR. 10CM, 79 PRZEKŁADANIE RUROCIĄGÓW DRENARSKICH O ŚR. 5-10 CM, WYKONANIE WYKOPU, ZASYPANIE I PLANTOWANIE, TRANSPORT MATERIAŁÓW, 80 UMOCNIENIE SKARP I DNA CIEKÓW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI GR. 10 CM, WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ GR.10CM, UŁOŻENIE PŁYT WYPEŁNIENIE SZCZELIN PIASKIEM, TRANSPORT MATERIAŁÓW, 81 UMOCNIENIE SKARP I DNA CIEKÓW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYM GR. 10 CM I WYKONANIE PODSYPKI ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ GR.10CM, UŁOŻENIE PŁYT WYPEŁNIENIE SZCZELIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ, TRANSPORT MATERIAŁÓW, 82 WYKOP ROWU MECHANICZNIE O SZER.DNA 0,4-1,0M NACHYLENIE SKARP 1:1 GR.KAT.III, 83 WYKOP ROWU MECHANICZNIE O SZER.DNA 0,4-2,0M NACHYLENIE SKARP 1:1,5 GR.KAT.III, 84 ZAŁADUNEK KOPARKĄ GRUNTU ODSPOJONEGOO POJ. ŁYŻKI 0,25 M³, GRUNT KAT. I-II, TRANSPORT UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 7 KM, 85 RĘCZNE ODSPOJENIE GRUNTU SZEROKOŚCI DNA DO 1,5 M GŁĘBOKOSĆ WYKOPU DO 1,5 M, KAT. GRUNTU III Z WYRZUCENIEM UROBKU NA POBOCZE, USZKODZONE SKARPY, ROZPLANTOWANIE UROBKU, 86 MECHANICZNE ODSPOJENIE GRUNTU KOPARKAMI PODSIĘBIERNYMI KOPARKI O POJ. ŁYŻKI 0,25 M³, GRUNT KAT. I-II Z ROZPLANTOWANIEM UROBKU NA POBOCZU LUB NA USZKODZONYCH SKARPACH, 87 MECHANICZNE ODSPOJENIE GRUNTU KOPARKAMI PODSIĘBIERNYMI KOPARKI O POJ. ŁYŻKI 0,25 M³, GRUNT KAT. I-IIZ TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 6 KM, 88 MECHANICZNE ROZPLANTOWANIE ZIEMI WARSTWĄ GR.20CM WYDOBYTEJ Z WYKOPU GR.KAT. III, 89 MECHANICZNE ZASYPANIE WYKOPÓW GR.KAT.III, 90 MECHANICZNE ZASYPANIE WYKOPÓW GR.KAT.III Z TRANSPORTEM ZIEMI Z ODL. 6 KM, 91 RĘCZNE ZASYPANIE WYKOPÓW GR.KAT.III, PLANTOWANIE UROBKU, 92 RĘCZNE ŚCINANIE I KARCZOWANIE KRZAKÓW I PODSZYCIA ŚREDNIEJ GĘSTOŚCI Z WYWOZEM ODPADÓW NA ODLEGŁOŚĆ DO 6 KM, OCZYSZCZENIE TERENU Z POZOSTAŁOŚCI PO WYKARCZOWANIU DROBNE GAŁĘZIE, KORZENIE, KORA I INNE ZANIECZYSZCZENIA Z TRANSPORTEM NA ODLEGŁOŚĆ DO 6 KM), 93 MECHANICZNE KARCZOWANIE KRZAKÓW I PODSZYĆ ŚREDNICH OD 31-60% POWIERZCHNI, OCZYSZCZENIE TERENU Z POZOSTAŁOŚCI PO WYKARCZOWANIU DROBNE GAŁĘZIE, KORZENIE, KORA I INNE ZANIECZYSZCZENIA Z TRANSPORTEM NA ODLEGŁOŚĆ DO 6 KM), 94 OPRYSKIWANIE TRAWNIKÓW ŚRODKAMI CHWASTOBUJCZYMI NIE SZKODLIWYMI DLA ŚRODOWISKA NATYRALNEGO, 95 WYGRODZENIE OSADNIKA PRZY UL. POLNEJ PREFABRYKATAMI BARIERAMI DROGOWYMI DWUSTONNYMI BPP-1 (BETON KLASY C35/45 MALOWANE W PASY KOLORU CZARONO- ŻÓŁTE) - WYMIARY: -SZEROKOŚĆ PODSTAWY 550MM, - WYSOKOŚĆ 810 MM, - DŁUGOŚĆ L 2000 MM, - CIĘŻAR OK. 1120KG., - NIWELACJA TERENU, - UŁOŻENIE BARJER DROGOWYCH NA CHUDYM BETONIE WYLANYM W GRUNCIE GR 15 CM, - TRANSPORT MATERIAŁÓW (ZAŁĄCZNIK NR 3), 96 RZEKA STRAWA OD UL. WOJSKA PO.LSKIEGO DO AL. M. KOPERNIKA - ODMULENIE CIEKU I OSADNIKA KOPARKO-ODMULARKAMI Z DWÓCH BRZEGÓW NIEZALEŻNIE OD KATEGORII GRUNTU I NACHYLENIA SKARP PRZY SZEROKOŚCI DNA 5,0M I ZAMULENIU 20CM WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE, Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 7 KM, OCZYSZCZENIE ZE ŚMIECI KORYTA RZEKI (ZAŁĄCZNIK NR 4), 97 RZEKA STRAWA OD UL. WOJSKA PO.LSKIEGO DO AL. M. KOPERNIKA - RĘCZNE USUNIĘCIE NAMUŁU Z DWÓCH BRZEGÓW CIEKU O SZEROKOŚCI DNA 5,00M I ZAMULENIU 20CM I GŁ.CIEKU DO 1,5M, WYDOBYCIE NAMUŁU Z CIEKU Z WYRZUCENIEM NA POBOCZE Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODANI SAMOWYŁADOWCZYMI NA ODLEGŁOŚĆ DO 7 KM (ZAŁĄCZNIK NR 4), 98 DEMONTAŻ I MONTAŻ UMOCNIEŃ SKARP I DNA CIEKÓW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMYMI, WYKONANIE PODSYPKI GR.10CM, I PONOWNE UŁOŻENIE PŁYT WYPEŁNIENIE SZCZELIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ - (MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIORKI, ODZYSKU), 99 WYKONANIE TRAWNIKA Z ROLKI - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DO UŁOŻENIA TRAWNIKA , - DOKONANIE NAWOŻENIA, - WYKONYWANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH, - PODLEWANIE PRZEZ CAŁY OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI. ramach w/w prac, Wykonawca zobowiązany jest do:  Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania usługi dostarcza Wykonawca na swój koszt.  Wszystkie usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi tym zakresie przepisami, z zasadami sztuki melioracyjnej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.  Usługi będą realizowane sukcesywnie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego w zależności od konieczności i potrzeb Zamawiającego. Zlecenia częściowe obejmować będą zakres, miejsce wykonania i termin rozpoczęcia i zakończenia usług.  Prace objęte usługą stanowią przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać na bieżąco, sukcesywnie, po stwierdzeniu przez Wykonawcę konieczności wykonania tych prac, w sposób zapewniający utrzymanie w czystości terenu objętego umową.  Zakres usług i ceny jednostkowe określać będzie załączony do SIWZ formularz cenowy, a ceny jednostkowe zawarte w nim przez Wykonawcę będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.  W przypadku usuwania zgłoszeń w trybie awaryjnym - za zdarzenia w trybie awaryjnym uznaje się, burze, powodzie, zatory na ciekach wodnych, ulewne deszcze, wichury - Wykonawca na polecenie telefoniczne pracownika Zamawiającego przystąpi do realizacji zlecenia w trybie awaryjnym zgodnie z czasem zadeklarowanym przez niego w ofercie.  Wszystkie odpady (gałęzie, śmieci, ściętą roślinność, gruz, muł itp.) powstałe w wyniku wykonywania usługi są własnością Wykonawcy (koszty wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach, ochrony środowiska obciążają Wykonawcę).  Wykonawca zapewni odpowiedni specjalistyczny sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia oraz do zbiórki odpadów i nieczystości, niezbędny do prawidłowego wykonania usługi.  Zabezpieczenia terenu prac na czas wykonania usługi zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych, obciążają Wykonawcę.  W przypadku przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej, gdy ww. znaki znajdują się na terenie realizowanych prac, po uprzednim uzgodnieniu z Referatem Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta ul. Szkolna 28 w Piotrkowie Trybunalskim, obciążają Wykonawcę.  Wykonania inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia infrastruktury technicznej i naniesienia jej na mapy sytuacyjno-wysokościowe, obciążają Wykonawcę,  Poniesienia wszelkich kosztów z tytułu inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia infrastruktury technicznej i naniesienia jej na mapy sytuacyjno – wysokościowe, potwierdzonych przez Referat Geodezji i Kartografii i Katastru Urzędu Miasta ul. Szkolna 28 w Piotrkowie Tryb, obciążają Wykonawcę,  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały czas realizacji zamówienia, 24-godzinnej gotowości kadrowej i sprzętowej.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany pomiędzy zakresem i ilością wykonanych usług w stosunku do tego co zostało określone w formularzu cenowym, a ich realizacja będzie następowała na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego i według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym, które są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy, przy czym wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 5 ust. 6 umowy.  Wykonawca zobowiązany będzie dysponować bazą sprzętowo – materiałową w odległości nie większej niż 30 km od granic administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90700000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta: Getin Noble Bank S.A. Nr r-ku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 1.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 1.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta wskazany w pkt 1.2.a) musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Dział Księgowości i Kadr Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium w przetargu nieograniczonym na: WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 1.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP. 1.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 1.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (Formularz 2.1.) 2. Formularz cenowy (Formularz 2.2.). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł lub oryginał gwarancji albo poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz złożony zgodnie z zapisem pkt 13 IDW w SIWZ. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku jeśli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu). 7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Podwykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku dokumentów pobranych w języku obcym Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski. 8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9. Wykonawca w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia powyżej opisanej sytuacji może wykorzystać WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW przygotowany przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach