Przetargi.pl
Wycinka drzew wraz z karczowaniem krzewów i poszycia w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Rokitnica - Węgrzynice

Powiat Świebodziński - Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Kolejowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 755 307 , fax. 684 755 305
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świebodziński - Starostwo Powiatowe
  ul. Kolejowa 2
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 684 755 307, fax. 684 755 305
  REGON: 970770110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiebodzin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycinka drzew wraz z karczowaniem krzewów i poszycia w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Rokitnica - Węgrzynice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wycinka drzew wraz z karczowaniem krzewów i poszycia w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Rokitnica - Węgrzynice Zamówienie obejmuje wykonanie pozycji z kosztorysu ofertowego: 1.2.1 tj. karczowanie drzew o średnicy 10 – 35cm z wywozem na skład wykonawcy szt. 139 wg. planu wyrębu 1.2.2 tj. karczowanie drzew o średnicy 36 – 55cm z wywozem na skład wykonawcy szt. 23 wg. planu wyrębu 1.2.3 tj. karczowanie krzewów i oszycia z wywozem na skład wykonawcy 0,60 ha wg. planu sytuacyjnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach