Przetargi.pl
Sprzątanie pomieszczeń i terenów Prokuratur Rejonowych i Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Muzealna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6428400, 6428414 , fax. 756 428 434
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
  ul. Muzealna 9
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6428400, 6428414, fax. 756 428 434
  REGON: 56950400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jgora.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Prokuratura

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie pomieszczeń i terenów Prokuratur Rejonowych i Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynku i na terenie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9, w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze przy ul. Matejki 17, w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim przy ul. Obrońców Pokoju 1, w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu przy ul. Bolesława Chrobrego 5, w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 31, w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego 2, z podziałem na 7 zadań: ZADANIE NR 1 Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9. Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości (m.in. wyniesieniu śmieci, posprzątaniu, umyciu okien) w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 2732 m2, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Zakres usługi obejmuje również utrzymanie czystości w archiwach, pokoju zatrzymań, magazynach, piwnicach, pokojach gościnnych i sprzątanie portierni. Zamawiający informuje, że do przedmiotu zamówienia podstawowego należy również utrzymanie czystości na terenie posesji przy budynku, a także jej zimowe utrzymanie (odśnieżanie, również chodników przylegających do posesji). Zamawiający wskazuje, że zamówienie tych usług nastąpi w przypadku zaprzestania ich wykonywania przez pracownika Prokuratury. Wartość tych usług będzie ustalona na podstawie cen tego typu usług świadczonych w innych Prokuraturach Rejonowych. Przedmiotowe zamówienie uzupełniające zostanie udzielone z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 uPzp. Przed złożeniem oferty, oferent zapozna się z budynkiem i terenem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9 w celu uzyskania niezbędnych informacji do skalkulowania kosztu wykonania zadania. Budynek jest obiektem użyteczności publicznej dostępnym nie tylko dla pracowników, ale także dla petentów. W związku z tym niemożliwa jest do określenia liczba osób korzystających średnio miesięcznie z sanitariatów. Na stałe zatrudnionych jest 69 osób (stan na dzień 11.10.2018 r.). Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. ZADANIE NR 2 Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze przy ul. Matejki 17. Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości (m.in. wyniesieniu śmieci, posprzątaniu, umyciu okien) w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1133 m2, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Zakres usługi obejmuje również utrzymanie czystości w archiwach, pokoju zatrzymań, magazynach, piwnicach i sprzątanie portierni. Zamawiający informuje, że do przedmiotu zamówienia podstawowego należy również utrzymanie czystości na terenie posesji przy budynku a także jej zimowe utrzymanie (odśnieżanie, również chodników przylegających do posesji). Zamawiający wskazuje, że zamówienie tych usług nastąpi w przypadku zaprzestania ich wykonywania przez pracownika Prokuratury. Wartość tych usług będzie ustalona na podstawie cen tego typu usług świadczonych w innych Prokuraturach Rejonowych. Przedmiotowe zamówienie uzupełniające zostanie udzielone z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 uPzp. Przed złożeniem oferty, oferent zapozna się z budynkiem i terenem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze przy ul. Matejki 17 w celu uzyskania niezbędnych informacji do skalkulowania kosztu wykonania zadania. Budynek jest obiektem użyteczności publicznej dostępnym nie tylko dla pracowników, ale także dla petentów. W związku z tym niemożliwa jest do określenia liczba osób korzystających średnio miesięcznie z sanitariatów. Na stałe zatrudnionych jest 41 osób (stan na dzień 11.10.2018 r.). Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. ZADANIE NR 3 Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z terenem przyległym. Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości (m.in. wyniesieniu śmieci, posprzątaniu, umyciu okien) w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 748 m2, powierzchnia podłogi na poddaszu 1,90m - 110,81 m2, powierzchnia terenu utwardzonego 146,23 m2, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Zakres usługi obejmuje również utrzymanie czystości w archiwach, pokoju zatrzymań, magazynach, piwnicach, pokojach gościnnych i sprzątanie portierni. Usługa obejmuje utrzymanie czystości na terenie posesji przy budynku a także jej zimowe utrzymanie (odśnieżanie, również chodników przylegających do posesji). Przed złożeniem oferty, oferent zapozna się z budynkiem i terenem Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze przy ul. Wojska Polskiego 1 w celu uzyskania niezbędnych informacji do skalkulowania kosztu wykonania zadania. Budynek jest obiektem użyteczności publicznej dostępnym nie tylko dla pracowników, ale także dla petentów. W związku z tym niemożliwa jest do określenia liczba osób korzystających średnio miesięcznie z sanitariatów. Na stałe zatrudnionych jest 14 osób (stan na dzień 11.10.2018 r.). Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. ZADANIE NR 4 Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim przy ul. Obrońców Pokoju 1 wraz z terenem przyległym. Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości (m.in. wyniesieniu śmieci, posprzątaniu, umyciu okien) w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 376 m2, powierzchnia terenu zewnętrznego (parkingi, chodniki, trawniki) ok. 1500 m2, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Zakres usługi obejmuje również utrzymanie czystości w archiwach, pokoju zatrzymań, magazynach, piwnicach, pokojach gościnnych i sprzątanie portierni. Usługa obejmuje utrzymanie czystości na terenie posesji przy budynku (również koszenie trawników, usuwanie liści w okresie jesiennym i przycinanie gałęzi krzewów i żywopłotów w miarę potrzeb) a także jej zimowe utrzymanie (odśnieżanie i posypywanie piaskiem, również chodników przylegających do posesji). Przed złożeniem oferty, oferent zapozna się z budynkiem i terenem Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim przy ul. Obrońców Pokoju 1 w celu uzyskania niezbędnych informacji do skalkulowania kosztu wykonania zadania. Budynek jest obiektem użyteczności publicznej dostępnym nie tylko dla pracowników, ale także dla petentów. W związku z tym niemożliwa jest do określenia liczba osób korzystających średnio miesięcznie z sanitariatów. Na stałe zatrudnionych jest 11 osób (stan na dzień 11.10.2018 r.). Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. ZADANIE NR 5 Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu przy ul. Bolesława Chrobrego 5 wraz z terenem przyległym. Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości (m.in. wyniesieniu śmieci, posprzątaniu, umyciu okien) w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 643 m2, powierzchnia terenu zewnętrznego (parkingi, chodniki, drogi, trawniki) ok. 3836 m2, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Zakres usługi obejmuje również utrzymanie czystości w archiwach, pokoju zatrzymań, magazynach, piwnicach, pokojach gościnnych i sprzątanie portierni. Usługa obejmuje utrzymanie czystości na terenie posesji przy budynku (również koszenie trawników, usuwanie liści w okresie jesiennym i przycinanie gałęzi w miarę potrzeb) a także jej zimowe utrzymanie (odśnieżanie, również chodników przylegających do posesji). Przed złożeniem oferty, oferent zapozna się z budynkiem i terenem Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w celu uzyskania niezbędnych informacji do skalkulowania kosztu wykonania zadania. Budynek jest obiektem użyteczności publicznej dostępnym nie tylko dla pracowników, ale także dla petentów. W związku z tym niemożliwa jest do określenia liczba osób korzystających średnio miesięcznie z sanitariatów. Na stałe zatrudnionych jest 20 osób (stan na dzień 11.10.2018 r.). Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. ZADANIE NR 6 Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 31 wraz z terenem przyległym. Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości (m.in. wyniesieniu śmieci, posprzątaniu, umyciu okien) w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 677 m2, powierzchnia terenu zewnętrznego (parkingi, chodniki, drogi, trawniki) ok. 3836 m2, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Zakres usługi obejmuje również utrzymanie czystości w archiwach, pokoju zatrzymań, magazynach, piwnicach, pokojach gościnnych i sprzątanie portierni. Usługa obejmuje utrzymanie czystości na terenie posesji przy budynku (również koszenie trawników, usuwanie liści w okresie jesiennym i przycinanie gałęzi w miarę potrzeb) a także jej zimowe utrzymanie (odśnieżanie, również chodników przylegających do posesji). Przed złożeniem oferty, oferent zapozna się z budynkiem i terenem Prokuratury Rejonowej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 31 w celu uzyskania niezbędnych informacji do skalkulowania kosztu wykonania zadania. Budynek jest obiektem użyteczności publicznej dostępnym nie tylko dla pracowników, ale także dla petentów. W związku z tym niemożliwa jest do określenia liczba osób korzystających średnio miesięcznie z sanitariatów. Na stałe zatrudnionych jest 14 osób (stan na dzień 11.10.2018 r.). Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019 r. do 31.12.2020 r. ZADANIE NR 7 Sprzątanie pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego 2 wraz z terenem przyległym. Usługa polegać będzie na utrzymaniu czystości (m.in. wyniesieniu śmieci, posprzątaniu, umyciu okien) w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 930 m2, powierzchnia terenu zewnętrznego (parkingi, chodniki, drogi, trawniki) ok. 1571 m2, przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Zakres usługi obejmuje również utrzymanie czystości w archiwach, pokoju zatrzymań, magazynach, piwnicach, pokojach gościnnych i sprzątanie portierni. Usługa obejmuje utrzymanie czystości na terenie posesji przy budynku (również koszenie trawników, usuwanie liści w okresie jesiennym i przycinanie gałęzi w miarę potrzeb) a także jej zimowe utrzymanie (odśnieżanie, również chodników przylegających do posesji). Przed złożeniem oferty, oferent zapozna się z budynkiem i terenem Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego 2 w celu uzyskania niezbędnych informacji do skalkulowania kosztu wykonania zadania. Budynek jest obiektem użyteczności publicznej dostępnym nie tylko dla pracowników, ale także dla petentów. W związku z tym niemożliwa jest do określenia liczba osób korzystających średnio miesięcznie z sanitariatów. Na stałe zatrudnionych jest 26 osób (stan na dzień 11.10.2018 r.). Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje (w każdym zadaniu tak samo, ewentualne różnice mogą wynikać ze specyfiki materiałów użytych do budowy i wykończenia poszczególnych budynków) w szczególności: 1) codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych,  wycieranie na wilgotno twardych powierzchni podłóg  przecieranie na wilgotno lub mycie zewnętrznych powierzchni mebli  wycieranie na wilgotno lub mycie drzwi, parapetów i grzejników -wg potrzeb  odkurzanie mebli tapicerskich -1 raz na 2 tygodnie  mycie grzejników - 1 raz na rok najpóźniej do końca września danego roku  opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych  wycieranie i odtłuszczanie słuchawek telefonicznych i klamek drzwi - raz na miesiąc  przecieranie nóg krzeseł, stołów i biurek  usuwanie pajęczyn - wg potrzeb  mycie okien / bez konieczności pracy na wysokości / - 4 x w roku  mycie rolet / bez konieczności pracy na wysokości / - 1 x w roku 2) codzienne sprzątanie klatki schodowej,  wycieranie na wilgotno holu  wycieranie na wilgotno twardych powierzchni podłóg  doczyszczanie twardych powierzchni podłóg  opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych  wycieranie na wilgotno lub mycie drzwi wejściowych przeszklonych  odkurzanie i mycie schodów  mycie okien / bez konieczności pracy na wysokości / - 4 x razy w roku wycieranie na wilgotno twardych powierzchni podłóg  przecieranie na wilgotno lub mycie zewnętrznych powierzchni mebli, poręczy 3) sprzątanie pomieszczeń sanitarnych codziennie,  mycie, oczyszczanie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych  mycie, doczyszczenie i dezynfekcja powierzchni podłóg, ścian  opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych  mycie luster  uzupełnianie papierowych ręczników (białych, miękkich) - wg potrzeb  uzupełnianie papieru toaletowego (białego, miękkiego) - wg potrzeb 4) sprzątanie pozostałych pomieszczeń w miarę potrzeb w sposób analogiczny jak w przypadku pomieszczeń biurowych, 5) Przeprowadzenie renowacji posadzek zainstalowanych w budynku danej Prokuratury - wykładziny PCV, panele oraz posadzki i schody (wykładziny z kamienia, lastriko i innych materiałów), W zakres prac wchodzi:  czyszczenie mechaniczno – chemiczne (usunięcie nagromadzonych powłok zabezpieczających i wytrawienie) powierzchni PCV i z innych materiałów.  zmywanie neutralizujące z odsączeniem i osuszeniem,  położenie warstwy podkładowej polimerowej (PCV), odpowiedniej warstwy na inne powierzchnie,  położenie warstwy twardego polimeru (PCV) lub odpowiedniej warstwy wykończeniowej na inne wykładziny. Renowację wykładzin PCV, paneli oraz posadzek i schodów (wykładziny z kamienia, lastriko i innych materiałów) należy wykonać raz na pół roku. 6) utrzymanie placu utwardzonego w czystości, koszenie trawników, usuwanie liści w okresie jesiennym i przycinanie gałęzi w miarę potrzeb, odśnieżanie działki w ramach ogrodzenia oraz przyległych chodników w okresie zimowym, 7) Inne czynności:  Wyłączanie światła, zamykanie okien, wietrzenie pomieszczeń,  Przestrzeganie przepisów i instrukcji służbowych o ochronie BHP i PPOŻ,  Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych uszkodzeniach podług, mebli, urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu. Żadna z czynności objętych zamówieniem nie wykracza ponad powszechnie przyjęty standard jakości przy sprzątaniu obiektów biurowych, wewnątrz i na zewnątrz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1) Zadanie nr 1 - 1.300,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100). 2) Zadanie nr 2 - 1.300,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100). 3) Zadanie nr 3 - 900,00 złotych (słownie: dziewięćset złotych 00/100). 4) Zadanie nr 4 - 700,00 złotych (słownie: siedemset złotych 00/100). 5) Zadanie nr 5 - 1.300,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100). 6) Zadanie nr 5 - 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 7) Zadanie nr 5 - 1.300,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, należy je wnieść na konto Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze: 23 1010 1674 0034 6313 9120 0000 w Banku NBP. Kwota wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W tytule wpłaty należy wpisać nr zamówienia tj. „wadium PO VII WB 261.6.2018 Zadanie nr …” (wpisać nr zadania, którego dotyczy). 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych niż pieniężna formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oryginału dokumentu (gwarancji, poręczenia) w kopercie oznaczonej: „oryginał wniesienia wadium” i tą zamkniętą kopertę załączyć do oferty UWAGA: Niezłożenie oryginału gwarancji/poręczenia skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. Dokument wadium nie podlega uzupełnieniu. 5. Warunki, które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiona jako dokument wadium: 1) Treść dokumentu wadium wnoszonego w innych niż pieniężna formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, musi zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela (zobowiązanego) do zapłaty wymaganej kwoty wadium Zamawiającemu (Beneficjentowi) na jego pierwsze pisemne żądanie, w ciągu 14 dni od otrzymania przez zobowiązanego wezwania w tym zakresie. Wypłata kwoty wskazanej w gwarancji musi nastąpić na podstawie samego żądania wypłaty skierowanego przez zamawiającego do gwaranta. Żądanie Zamawiającego może być uzasadnione włącznie oświadczeniem, że w przypadku Ubezpieczającego (Wykonawcy) zaszły okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp. 2) Zobowiązany nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków (np. złożenia wezwania do zapłaty za pośrednictwem Banku Beneficjenta, poświadczania podpisów złożonych na wezwaniu) lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 3) Dokument nie może zawierać klauzul ograniczających odpowiedzialność Zobowiązanego. 4) Zabezpieczenie gwarancją/poręczeniem musi obejmować pełny okres związania ofertą. 5) Suma gwarancyjna musi odpowiadać wartości wadium wskazanej przez zamawiającego w SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę częściową w treści gwarancji należy wskazać dokładnie, które części są nią objęte i w jakiej kwocie. 6. W przypadku przedłożenia gwarancji wadialnej nie zawierającej wymaganych elementów lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium i odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. l, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścili informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1-2 niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną