Przetargi.pl
Prawo spółdzielcze - strona nr 27

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. (tekst jednolity) Dz.U.95.54.288 - Prawo spółdzielcze - strona nr 27

Spis treściWyjaśnienia

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 268. W Kodeksie cywilnym wprowadza się następujące zmiany:
(pominięte).
Art. 269. W Kodeksie postępowania cywilnego wprowadza się następujące zmiany:
(pominięte).
Art. 20. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91):
(pominięte).

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną

Kup domenę Przetargi.pl