Przetargi.pl
Prawo spółdzielcze - strona nr 17

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. (tekst jednolity) Dz.U.95.54.288 - Prawo spółdzielcze - strona nr 17

Spis treściWyjaśnienia

Przedmiot działalności i członkostwo

Art. 138. Przedmiotem działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego oraz działalności na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych członków. Spółdzielnia może również prowadzić inną działalność gospodarczą.
Art. 139.
§1. Członkami spółdzielni mogą być rolnicy będący:

  1. właścicielami lub posiadaczami samoistnymi gruntów rolnych,
  2. dzierżawcami, użytkownikami lub innymi posiadaczami zależnymi gruntów rolnych.

§2. Członkami spółdzielni mogą być również inne osoby mające kwalifikacje przydatne do pracy w spółdzielni.
§3. (skreślony).
Art. 140. (skreślony).

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną

Kup domenę Przetargi.pl