Przetargi.pl
Prawo działalności gospodarczej - strona nr 2

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) - Prawo działalności gospodarczej - strona nr 2

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia

1) Art. 1-6 uchylone przez art. 66 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1808) z dniem 21 sierpnia 2004 r.
2) Art. 7:
- zmieniony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2000 r. (Dz.U.00.114.1193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.03.217.2125) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.
3) Art. 7a dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.03.217.2125) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.
4) Art. 7a ust. 1a dodany przez art. 32 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1808) z dniem 21 sierpnia 2004 r.
5) Art. 7b dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.03.217.2125) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.
6) Art. 7c dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.03.217.2125) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.
7) Art. 7d dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.03.217.2125) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.
8) Art. 7e dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.03.217.2125) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.
9) Art. 7f dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.03.217.2125) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.
10) Art. 7g dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.03.217.2125) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.
11) Art. 7h dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.03.217.2125) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.
12) Art. 7i dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.03.217.2125) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.
13) Art. 8-52 uchylone przez art. 66 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1808) z dniem 21 sierpnia 2004 r.
14) Art. 53-56 uchylone przez art. 66 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1808) z dniem 31 grudnia 2004 r.
15) Art. 57-72 uchylone przez art. 66 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1808) z dniem 21 sierpnia 2004 r.
16) Art. 73 skreślony przez art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2000 r. (Dz.U.00.114.1193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.
17) Art. 74-83 uchylone przez art. 66 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1808) z dniem 21 sierpnia 2004 r.
18) Art. 84 skreślony przez art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 30 listopada 2000 r. (Dz.U.00.114.1193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2001 r.
19) Art. 85-88 uchylone przez art. 66 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1808) z dniem 21 sierpnia 2004 r.
20) Art. 88a-88e uchylone przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U.03.217.2125) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2004 r.
21) Art. 88f-100 uchylone przez art. 66 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1808) z dniem 21 sierpnia 2004 r.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną

Kup domenę Przetargi.pl