Przetargi.pl
Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego zabudowanego urządzeniem hakowym przeznaczonym do transportu kontenerów o pojemności około 21m3 dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Postominie, z opcją wykupu

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-113 Postomino, Postomino 94
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8109252 , fax. 59 8109252
 • Data zamieszczenia: 2015-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
  Postomino 94 94
  76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 59 8109252, fax. 59 8109252
  REGON: 32131243200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpk.postomino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing z dostawą (leasing operacyjny) używanego samochodu ciężarowego zabudowanego urządzeniem hakowym przeznaczonym do transportu kontenerów o pojemności około 21m3 dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Postominie, z opcją wykupu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest leasing z dostawą używanego samochodu ciężarowego zabudowanego urządzeniem hakowym przeznaczonym do transportu kontenerów o pojemności około 21m3 dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Postominie, z opcją wykupu. I SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 1. Rok produkcji 2007 lub młodszy 2. Przebieg nie więcej niż 600 000 km 3. Dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 25000kg 4. Napęd na jedną oś 5. Liczba osi: 3 ,oś wleczona-podnoszona 6. Rozstaw osi: nie większy niż I-II 5200 mm II-III 1400mm 7. Rozstaw kół osi: max 2160 mm 8. Masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 25000 kg 9. Rozdział masy całkowitej na poszczególne osie: 1. minimalne 7500 kg, 2. minimalne 11000 kg 3. minimalne 5500 kg 10. Silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym 11. Moc silnika: minimum 420 KM 12. Pojemność skokowa silnika: nie większa niż 12000 cm? 13. Norma emisji spalin: Euro 4 bez adblu 14. Wtrysk paliwa: bezpośredni 15. Liczba i układ cylindrów: 6, rzędowy 16. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym 17. Blokada mechanizmu różnicowego 18. Opony przednie -nowe, na osi podnoszonej-nowe, na osi napędowej-zużycie nie więcej niż 20% 19. Zawieszenie przód - pneumatyczny, tył - pneumatyczny, oś wleczona-pneumatyczna 20. Układ hamulcowy pneumatyczny z ABS 21. Skrzynia biegów- półautomat 22. Przystawka odbioru mocy EG montowana na dole 23. Fartuchy przeciw błotne: przód i tył 24. Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów 25. Akumulatory nowe 26. Korek wlewu paliwa zamykany na klucz 27. Kabina: 1. Zawieszenie czteropunktowe resorowane pneumatycznie; 2. Podnoszona hydraulicznie; 3. Liczba drzwi: 2; 4. Siedzenie kierowcy + min. 1 miejsce dodatkowe; 5. Klimatyzacja; 6. Sprawne radio CD; 7. Luk dachowy 8. Radio CB; 28. Tachograf cyfrowy 29. Wyposażony w: zestaw narzędzi (klucz do kół, podnośnik), gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy i klin do kół 30. Osłony przeciw rowerowe II. DŹWIGNIK HAKOWY 1. Rok produkcji 2005 i młodszy 2. Udźwig minimalny 18000 kg 3. Masa własna maksymalnie do 3000 kg 4. Księga rewizyjna oraz aktualne badania techniczne z UDT III. WYMAGANIA DODATKOWE 1. Wyposażenie pojazdu w dokumenty spełniające wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego na terenie Polski. 2. Pojazd winien być zarejestrowany w Polsce lub posiadać komplet dokumentów umożliwiających rejestrację z aktualnym badaniem technicznym 3. Gwarancja na samochód ciężarowy nie mniej niż 6m-cy 4. Parametry samochodu ciężarowego potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji 5. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi dźwignika 6. Gwarancja na dźwignik i wszystkie podzespoły nie mniej niż 6 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpk.postomino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach