Przetargi.pl
DD/ZP 220/13/2012 POSTĘPOWANIE NA DOSTAWE PRZYPRAW.

Zakład Karny w Kłodzku ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 16
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8651800, 8651854 , fax. 074 8673017
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Kłodzku
  ul. Bohaterów Getta 16 16
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8651800, 8651854, fax. 074 8673017
  REGON: 00032056100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DD/ZP 220/13/2012 POSTĘPOWANIE NA DOSTAWE PRZYPRAW.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Bulion grzybowy 100 kg 2. Barszcz biały -150 kg 3. Cynamon-10 kg 4. Czosnek mielony-24 kg 5. Jabłka prażone-600 kg 6. Keczup-900 kg 7. Kminek-5 kg 8. Koncentrat pomidorowy 30 %-2200 kg 9. Koperek suszony-5 kg 10. Liść laurowy-15 kg 11. Przyprawa do zup w płynie-1800 kg 12. Majeranek-15 kg 13. Majonez-400 kg 14. Musztarda-1200 kg 15. Ocet -900 kg 16. Papryka czerwona-60 kg 17. Pieprz -120 kg 18. Przecier ogórkowy-500 kg 19. Przyprawa do kurczaka-50 kg 20. Przyprawy sypkie (warzywa mielone typu vegeta, warzywko)-400 kg 21. Rosół wołowy-1200 kg 22. Sosy-pieczeniowy-300 kg 23. Sól-2400 kg 24. Ziele angielskie-12 kg 25. Zupa błyskawiczna rosół 16 g-10 kg 26. Zupa błyskawiczna barszcz czerwony 16 g.-10 kg 27. Zupa pieczarkowa-150 kg 28. Żurek-150 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158712305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.ZP.SW.GOV.PL
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach