Przetargi.pl
Cytrusy


22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 87720 Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 837 200 , fax. 542 837 320
 • Data zamieszczenia: 2018-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
  ul. Wojska Polskiego 5
  87720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 837 200, fax. 542 837 320
  REGON: 91051403900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22wszur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cytrusy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest codzienna dostawa owoców cytrusowych określonych w załączniku nr 2 do specyfikacji w takiej ilości , która wymagana jest na całodzienne wyżywienie pacjentów. Zamawiane produkty to zamówienia popularne, łatwo i w sposób ciągły dostępne na terenie całego kraju dla wszystkich odbiorców zarówno prywatnych, jak i publicznych ,odpowiadające przeciętnym wymaganiom, typowe a standardy jakościowe wskazują na powtarzalny i typowy charakter produktów. Lp Asortyment Orientacyjna ilość Kg rocznie 1 2 3 1 Banany 2220 2 Pomarańcze 180-200g 6900 3 Kiwi 90-100g 3000 4 Cytryny 115-130g 1550 5 Grejpfruty 300-400g 3800 6 Winogrona 2700 7 Mandarynki 50-60g 1000 8 Melon miodowy 1200 9 Arbuz 2000 10 Awokado 210
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03222200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach