Zakup i dostawa nabiału


Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ogłasza przetarg

 • Adres: 02005 Warszawa, ul. Lindleya
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 021 001 , fax. 225 022 136
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
  ul. Lindleya 4
  02005 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 021 001, fax. 225 022 136
  REGON: 28893000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa nabiału
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nabiału dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf