wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu zakaźnych odpadów medycznych z siedziby Zamawiającego do miejsca unieszkodliwianie odpadów medycznych i ich unieszkodliwienia – spalania.


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 10255 Olsztyn, ul. Malborska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5260156, 5263060 , fax. 895 265 755
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Malborska 2
  10255 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5260156, 5263060, fax. 895 265 755
  REGON: 29163500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu zakaźnych odpadów medycznych z siedziby Zamawiającego do miejsca unieszkodliwianie odpadów medycznych i ich unieszkodliwienia – spalania.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu zakaźnych odpadów medycznych z siedziby Zamawiającego do miejsca unieszkodliwianie odpadów medycznych i ich unieszkodliwienia – spalania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513300-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf