Wykonanie remontu rozdzielni elektroenergetycznej RG-84 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 273 16 04 , fax. 22 273 16 53
 • Data zamieszczenia: 2017-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  ul. Andrzeja Sołtana 7
  05400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 273 16 04, fax. 22 273 16 53
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu rozdzielni elektroenergetycznej RG-84 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu rozdzielni elektroenergetycznej RG-84 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku. 2. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik Nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf