Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych - wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach.


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43100 Tychy, ul. Filaretów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2274091 w. 133 , fax. 322 273 145
 • Data zamieszczenia: 2017-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Filaretów 31
  43100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 2274091 w. 133, fax. 322 273 145
  REGON: 27117635800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych - wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów w 9 lokalach mieszkalnych (wolnostany), którymi w imieniu Zamawiającego administruje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjną - ROM Nr I z siedzibą w Tychach przy ul. Arkadowej 9c - ROM Nr V z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 41
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf