Remont kaplicy poewangelickiej - ETAP II


Gmina Śmigiel ogłasza przetarg

 • Adres: 64030 Śmigiel, pl. Wojska Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 180 003 , fax. 655 189 823
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Śmigiel
  pl. Wojska Polskiego 6
  64030 Śmigiel, woj. wielkopolskie
  tel. 655 180 003, fax. 655 189 823
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kaplicy poewangelickiej - ETAP II
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont kaplicy poewangelickiej – ETAP II”. Przedmiotem zamówienia są: 1)Tynki wewnętrzne, odtworzenie otworu okiennego w prezbiterium oraz wykucie krat stalowych z okien; 2)Posadzka; 3)Naprawa i uzupełnienie wewnętrznych elementów drewnianych, malowanie; 4Elewacja; 5)Elementy ślusarskie; 6)Wykonanie instalacji elektrycznej; 7)Wykonanie instalacji gazowej i c.o. Zadanie nie obejmuje remontu dachu (wykonano w 2016 r.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf