Przetarg nieograniczony na dostawę automatycznie sterowanego aparatu Vicata do oznaczania czasu wiązania zaczynu cementowego do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ODDZIAŁ KROSNO


Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 31-503 Kraków, ul. Lubicz
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 4210033 w. 4642 , fax. 12 4210050
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Lubicz 25 A
  31-503 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 4210033 w. 4642, fax. 12 4210050
  REGON: 2313600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę automatycznie sterowanego aparatu Vicata do oznaczania czasu wiązania zaczynu cementowego do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ODDZIAŁ KROSNO
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie automatycznie sterowanego aparatu Vicata do oznaczania czasu wiązania zaczynu cementowego oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania (obsługi) i konserwacji dla pracowników Zamawiającego. Szczegółowe wymagania techniczne oraz gwarancyjne zamawianego sprzętu zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany Dostawa, rozładunek, montaż, uruchomienie oraz szkolenie realizowane będzie w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego ODDZIAŁ KROSNO38-400 Krosno, ul. Armii Krajowej 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf