z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - strona nr 11

Spis treściWyjaśnienia

SEJM I SENAT

Art. 95.
1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.
2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum