Organizacja i przeprowadzenie seminariów/kursów dla uczestników projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce


Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6430414, 6476670 , fax. 032 6430490
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu
  ul. Mickiewicza 2 2
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 032 6430414, 6476670, fax. 032 6430490
  REGON: 27625504500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie seminariów/kursów dla uczestników projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie seminariów/kursów dla uczestników projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego o następującej tematyce: 1.Część I - Kurs przygotowywania potraw grillowych (Wielkie grillowanie) dostosowany do potrzeb młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Specjalnych. 2.Część II - Prawo jazdy kat. C 3.Część III - Pierwsza pomoc 4.Część IV - Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia E w zakresie Eksploatacji Urządzeń, sieci i instalacji cieplnych 5.Część V - Kurs spawania metodą MAG-135 6.Część VI - Monter konstrukcji suchej zabudowy 7.Część VII- Kurs kosmetyczny 8.Część VIII - Kurs małej księgowości i obsługi kasy fiskalnej 9.Część IX- Pilot wycieczek 10.Część X- Manicure i stylizacja paznokcia Uczestnikami kursów będą uczniowie szkół zawodowych z terenu powiatu olkuskiego, będący jednocześnie uczestnikami projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej z 10 części zamówienia wykazanych poniżej. CZĘŚĆ I - Kurs przygotowywania potraw grillowych (Wielkie grillowanie) dostosowany do potrzeb młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Specjalnych. Liczba uczestników: 10 Minimalny wymiar godzinowy kursu: 20 godzin - Prawidłowy dobór mięs na grillowanie z wieprzowiny, wołowiny, baraniny, drobiowe i dziczyzna. - Przygotowanie mięs - Marynowanie - czasy i przygotowanie marynat - Rodzaje marynat, ich wpływ na mięso. - Przygotowanie sosów i dipów. Dobór przypraw. - Grillowanie - dobór temperatur, na co uważać by mięso było soczyste i smaczne. - Szaszłyki dobór i przygotowanie mięs i warzyw - Oprawa i przygotowanie ryb do grillowania. - Grillowanie ryb. - Grillowanie owoców i warzyw - Wpływ polewania piwem olejem etc grilowanych wyrobów - Wpływ tacek i innych sreberek na walory smakowe/zdrowotne mięsa. - Rozwiązanie problemu jaki grill lepszy: na węgiel drzewny, gazowy, elektryczny? Grill z otwartą lub zamkniętą komorą? - Substancje szkodliwe w grillowaniu. Jak sobie z nimi radzić? Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół nr 5 w Olkuszu Termin realizacji: do 31.10.2012 r. Metody pracy: - zajęcia teoretyczne - zajęcia praktyczne CZĘŚĆ II - Prawo jazdy kat. C Liczba uczestników: 10 Kurs w wymiarze co najmniej 50 godzin (20 teoria, 30 praktyka) Metody pracy: - zajęcia teoretyczne - zajęcia praktyczne Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.11.2012 r. Wykonawca powinien wliczyć w cenę kursu cenę jednokrotnego podejścia uczestnika do egzaminu zewnętrznego. CZĘŚĆ III Pierwsza pomoc Liczba uczestników: 10 Seminarium w wymiarze co najmniej 10 godzin Program kursu powinien obejmować co najmniej: 1.Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy, 1.Standardy w ratownictwie medycznym i przedmedycznym, -Wg Europejskiej Rady Resuscytacji, - Wg Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologii, 2.Bezpieczeństwo ratownika, 3.Bezpieczeństwo otoczenia, 4.Środki ochrony własnej ratownika, 5.Prawidłowe wezwanie pomocy, 6.Reakcja organizmu na niedotlenienie, 7.Łańcuch przeżycia, 8.Reguła ABC, 9.Ocena stanu świadomości, 10.Udrożnianie dróg oddechowych, 11.Ocena oddychania, metoda WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ (pokaz na fantomie), 12.Ocena stanu układu krążenia, 13.Nieprzytomny - POZYCJA BOCZNA USTALONA (pokaz), 14.Zatrzymanie oddechu (sztuczne oddychanie metodą usta-usta), 15.Zatrzymanie krążenia i oddechu - dorośli, 16.Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jednego ratownika - ćwiczenia na fantomie, 17.Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez dwóch ratowników - ćwiczenia na fantomie, 18.Postępowanie w przypadku zachłyśnięcia ciałem obcym, 19.Zasady bezpieczeństwa użycia AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego), 20.Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED, 21.Wstrząs - definicja, objawy, postępowanie, 22.Udzielanie pomocy w urazach, 23.Nagłe stany zagrożenia życia, 24.Pomoc dzieciom i niemowlętom. Metody pracy: - zajęcia teoretyczne - zajęcia praktyczne Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.10.2012 r Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu kursant otrzyma dyplom ukończenia kursu zawierający tematykę zajęć oraz ilość godzin przypadających na poszczególne tematy. CZĘŚĆ IV Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia E w zakresie Eksploatacji Urządzeń, sieci i instalacji cieplnych Liczba uczestników: 5 Liczba godzin: min. 30 Kurs musi obejmować tematykę określoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377) Metody pracy: - zajęcia teoretyczne - zajęcia praktyczne Termin realizacji do 31 października 2012 r. Wykonawca w cenę kursu wliczy jednokrotne podejście do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia E w zakresie Eksploatacji Urządzeń, sieci i instalacji cieplnych. CZĘŚĆ V Kurs spawania metodą MAG-135 Liczba uczestników - 10 MAG - 135 - spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego blach i rur spoinami pachwinowymi, w wymiarze co najmniej 148 godzin Program kursu powinien obejmować elementy: Program kursu powinien być oparty na programach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej lub programach własnych Instytutu Spawalnictwa (zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa: W-07/IS-02.) Program powinien pozwolić na podejście do egzaminu zewnętrznego. Metody pracy: 1)zajęcia teoretyczne 2)zajęcia praktyczne - co najmniej 100 godzin. Zamawiający wymaga pokrycia kosztów badań lekarskich dla każdego z kursantów niezbędnych przy ubieganiu się o uzyskanie stosownych uprawnień oraz pokrycia kosztów jednokrotnego egzaminu dla każdego z kursantów, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują książeczkę spawacza, Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.01.2013 r. Część VI - Monter konstrukcji suchej zabudowy Liczba uczestników: 10 Liczba godzin: 16 Minimalny zakres materiału: - Gips to współczesny materiał budowlany (właściwości, zastosowania). - Rodzaje płyt do systemów suchej zabudowy: (płyty gipsowo-kartonowe (zwykłe, impregnowane, czerwone, ołowiane, Fireboard, płyty gipsowo-włóknowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty cementowe. - Omówienie i prezentacja podstawowych konstrukcji systemów suchej zabudowy -ściany działowe, sufity podwieszane, suchy tynk, okładziny ścian - Zabudowa poddasza - wykonanie izolacji, dobór konstrukcji, montaż okładziny z płyt ogniochronnych, wykończenie spoin. - Poprawność wykonawstwa konstrukcji z płyt GK (właściwy dobór materiałów, utrzymanie reżimu technologicznego, zabezpieczenie przed pęknięciami, wykonawstwo szczegółów). - Technologie szpachlowania styków płyt GK. - Podstawowe wiadomości z zakresu ogniochronności elementów budowlanych. - Poprawne wykonanie konstrukcji ogniochronnych z płyt GK i z płyty Fireboard (warunki, zalecenia, szczegóły). - Ogólne wiadomości z zakresu akustyki budowlanej (izolacyjność, pochłanianie, poprawne wykonanie konstrukcji z płyt GK z uwzględnieniem wymogów akustycznych). - Naprawa usterek, eliminacja błędów wykonawczych. - Konstrukcje nietypowe (obudowy z płyt GK z ołowiem w pomieszczeniach RTG, sufity akustyczne, podłogi techniczne - podnoszone). - Przygotowanie podłoża - masy samopoziomujace i środki gruntujące. Termin realizacji: 30.12.2012 Metody pracy: -zajęcia teoretyczne -zajęcia praktyczne Część VII - Kurs kosmetyczny Liczba uczestników: 9 Liczba godzin: 80 Minimalny zakres materiału: - Dermatologia, Anatomia, Chemia kosmetyczna, Fizykoterapia - Przybory i narzędzia kosmetyczne - Rodzaje makijażu - Makijaż dzienny, wieczorowy, ślubny - Manicure podstawowy - Pedicure podstawowy - Detoksykacja stóp - Depilacja woskiem - Masaż twarzy klasyczny, kosmetyczny - Henna brwi i rzęs, regulacja, dobór kształtu brwi do twarzy , kępki - Pielęgnacja oprawy oka - Diagnostyka cery, oczyszczanie cery manualne - Maski kosmetyczne - Peelingi - Zabiegi na twarz nawilżające, odżywcze, ograniczające wydzielanie sebum, regenerujące na twarz, dotleniające na twarz Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu kursant otrzyma dyplom ukończenia kursu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzenie z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych - Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz.216 z późniejszymi zmianami. Zgodnie z par. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3 lutego 2006 r. (Dz.u.Nr 31, poz 216) organizatorem kształcenia w formach pozaszkolnych może być: 1.Placówka kształcenia ustawicznego 2.Placówka kształcenia praktycznego 3.Ośrodek doskonalenia zawodowego Osoba prawna i fizyczna prowadząca działalność oświatową wymienioną w art. 83a ust 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ. U. Z 2004 R, NR 256, POZ 2572 z późn. Zm.) dla tych form kształcenia dla których uzyskała akredytację Kuratora Oświaty z art. 68b tejże ustawy. Metody pracy: - zajęcia teoretyczne - zajęcia praktyczne Termin realizacji: 30.01.2013 r. Miejsce realizacji: Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu Część VIII - Kurs małej księgowości i obsługi kasy fiskalnej Liczba uczestników: 10 osób Kurs w zakresie co najmniej 40 godzin Tematyka kursu: 1.Podstawy prawne i zasady prowadzenia rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2.Zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodów księgowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, 3.Zasady opodatkowania MiSP 4.Uproszczone formy ewidencji księgowej, 5.Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, 6.dokumentowanie zdarzeń gospodarczych z użyciem programów komputerowych - operacje związane z obrotem pieniężnym, zakupem, sprzedażą, kosztami, 7.Prowadzenie różnych kartotek z wykorzystaniem programów komputerowych 8.Ewidencja środków trwałych u podatników prowadzących PKPiR z wykorzystaniem programów komputerowych, 9.Dokumentacja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń z wykorzystaniem programów komputerowych, 10.Prowadzenie uproszczonych form ewidencji księgowej z użyciem programów komputerowych, 11.Rozrachunki przedsiębiorstwa z ZUS za pośrednictwem programu PŁATNIK, 12.Rozrachunki przedsiębiorstwa z Urzędem Skarbowym, 13.Obsługa kas fiskalnych różnych typów, 14.Obsługa terminali kart płatniczych. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2012. Metody pracy: - zajęcia teoretyczne - zajęcia praktyczne Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu kursant otrzyma dyplom ukończenia kursu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z Rozporządzenie z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych - Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz.216 z późniejszymi zmianami. Zgodnie z par. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3 lutego 2006 r. (Dz.u.Nr 31, poz 216) organizatorem kształcenia w formach pozaszkolnych może być: 1.Placówka kształcenia ustawicznego 2.Placówka kształcenia praktycznego 3.Ośrodek doskonalenia zawodowego 4.Osoba prawna i fizyczna prowadząca działalność oświatową wymienioną w art. 83a ust 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ. U. Z 2004 R, NR 256, POZ 2572 z późn. Zm.) dla tych form kształcenia dla których uzyskała akredytację Kuratora Oświaty z art. 68b tejże ustawy. Część IX- Pilot wycieczek Liczba uczestników: 3 W związku z niewielką liczbą uczestników kursu, Zamawiający dopuszcza włączenie kursantów do grupy z poza niniejszego Zamówienia. Długość kursu: min. 120 godzin Minimalny zakres kursu: - Przemysł turystyczny w Polsce i na świcie - Struktura społeczno- polityczna Polski i Polska na tle Europy i świata - Obsługa ruchu turystycznego - Geografia turystyczna Polski i Europy - Historia kultury i sztuki - Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne - Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce - Pilot a grupa - 3 dni zajęć terenowych w tym 2 wycieczki szkoleniowe (1-dniowa i 2-dniowa). Metody pracy: - zajęcia teoretyczne - zajęcia praktyczne Termin realizacji: 30.01.2013 r. Dodatkowe wymagania dla realizatora: Wykonawca musi być wpisany na listę Organizatorów Szkoleń dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek we właściwym dla siedziby Urzędzie Marszałkowskim. Organizator pokrywa wszystkie koszty związane ze szkoleniem w tym także jednokrotne podejście do egzaminu państwowego, koszt ubezpieczenia, koszty związane z zajęciami terenowymi, koszt wydania zaświadczeń państwowych o zdaniu egzaminu. Część X- Manicure i stylizacja paznokcia Ilość uczestników: 5 Długość kursu: min. 80 godz. Tematyka: 1.manicure: - biologiczny, klasyczny, manicure z frezarką - zasady dezynfekcji, preparaty do dezynfekcji - budowa płytki paznokci dłoni - informacje medyczne o chorobach paznokci - pielęgnacja i masaż dłoni - ciepły manicure - zabieg parafinowy na dłonie i stopy. 2.pedicure: - biologiczny, klasyczny, pedicure z frezarką - informacje medyczne o chorobach paznokci - budowa płytki paznokci stóp - manicure i pedicure SPA 3.reperacja paznokci: - metoda okleinowa, czyli jedwab - przedłużanie paznokci metodą akrylową: - modelowanie paznokci za pomocą tipsów - modelowanie paznokci za pomocą szablonów - modelowanie paznokci - french permanentny - modelowanie paznokci - french metodą KAMUFLAŻ - zatapianie ozdób w masę w akrylu - przedłużanie paznokci metodą żelową UV: - modelowanie paznokci żelem trójfazowym i żelem jednofazowym techniką bez piłowania - modelowanie paznokci za pomocą tipsów - modelowanie paznokci za pomocą szablonów - modelowanie paznokci - french permanentny - modelowanie paznokci - french metodą KAMUFLAŻ - zatapianie ozdób w masę w żel UV - żel i akryl na paznokciach naturalnych - żel i akryl na stopach - przedłużanie / utwardzanie naturalnej płytki 4.wzornictwo paznokci podstawowe: - wzory wykonywane z lakierów aplikacja ozdób (np. brokat, cekiny, nitki, cyrkonie, hologramy, ozdoby płaskie) Termin realizacji: 30.01.2013 r. Metody pracy: - zajęcia teoretyczne - zajęcia praktyczne Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ (dotyczy wszystkich części zamówienia) Wykonawca zobowiązany jest do wkalkulowania w cenę oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją kursu, w tym także wynajmu sal. W częściach I, VII i X w których wskazano miejsca realizacji kurów sale są udostępniane nieodpłatnie. Wykonawca zapewni w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jeżeli to konieczne odzież ochronną i sprzęt ochronny. Wykonawca musi dla każdego uczestnika kursu zagwarantować miejsce siedzące (stolik/ławkę bądź krzesło z przystawką) umożliwiające swobodne sporządzanie notatek. W przypadku kursów z obsługą programów komputerowych wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi stanowisko komputerowe wraz ze sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia kursu. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi pakiet materiałów szkoleniowych. Jeżeli kurs odbywa się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego to Zamawiający odpowiedzialny jest za wskazanie lokalizacji zgodnej z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe na zajęcia praktyczne i teoretyczne, materiały piśmiennicze potrzebne do prowadzenia notatek (notatnik, długopis). Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej: - dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, - listę obecności - protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego, jeśli został przeprowadzony, - imienny wykaz osób, które ukończyły kurs, nie ukończyły kursu, nie zdały egzaminu, bądź nie przystąpiły do egzaminu, - rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji. - dokumentacja zdjęciowa obejmująca co najmniej 10 różnych zdjęć. Zdjęcia muszą być dobrej jakości, tzn. o wymiarach co najmniej 1024x768 pikseli, nie rozmazane, odpowiednio oświetlone. Wszystkie wyżej wskazane dokumenty muszą być zgodne ze wzorami jakie Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej www.zaodowiec.olkusz.pl (zakładka dla realizatorów zewnętrznych). Na prośbę Wykonawcy Zamawiający udostępni wzory drogą elektroniczną lub faksem. Po zakończeniu kursu jednak nie później niż 7 dni roboczych od daty zakończenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów oraz dokumentację fotograficzną na nośniku (płyta CD, DVD). Wykonawca zapewni w cenie kursu kawę, herbatę, wodę, susz konferencyjny, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż 5 godzin, Wykonawca zapewni 1 gorący posiłek (catering) dla uczestników kursu. Zaleca się aby kursy były przeprowadzone na terenie Gminy Olkusz. Dopuszcza się jednak możliwość przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych poza Gminą Olkusz na terenie województwa małopolskiego lub województwa śląskiego, z tym że odległość z miejscowości, gdzie będą prowadzone kursy do miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego nie może przekroczyć 50 km. W przypadku, gdy kurs odbywać się będzie poza terenem Gminy Olkusz, Wykonawca pokrywa koszty transportu uczestników, dodatkowo w przypadku grup równych bądź większych niż 10 osób odpowiada również za organizację transportu oraz opiekę w czasie przejazdu. Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny i wskaże w miejscu szkolenia osobę odpowiedzialną za obsługę szkolenia i kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie stałej oceny postępów poszczególnych uczestników szkolenia i zwiększenia pomocy wobec osób napotykających trudności w procesie nauczania. Przy kursach i szkoleniach tego wymagających, Wykonawca uwzględni w cenie opłacenie 1 egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego, jeśli taki jest przewidziany, a także pozostałe koszty organizacyjne. Wykonawca dokona ubezpieczenia NW uczestnika kursu, w przypadku gdy będzie to konieczne. W szczególności uczestników kursu Operatora koparko-ładowarki, który powinien być ubezpieczony na kwotę co najmniej 10.000,00 zł. Wydane certyfikaty oraz zaświadczenia muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nie dotyczy certyfikatów zaświadczeń, których wzory zostały określone odpowiednimi przepisami). Certyfikaty i logotypy musza być w jednej wersji kolorystycznej, tzn. jeżeli Wykonawca wystawia zaświadczenia/certyfikaty w odcieniach szarości również loga muszą być w odcieniach szarości. Analogicznie jeśli Wykonawca wystawia certyfikaty/zaświadczenia w kolorze. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wydanych dokumentów wraz z potwierdzeniem ich odbioru do siedziby Biura ds. realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce w Olkuszu, w terminie 7 dni roboczych od daty ich wydania uczestnikom kursów zawodowych. Dane osobowe niezbędne do wydania zaświadczeń lub certyfikatów Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie wraz z udziałem w ocenach częściowych i ocenie końcowej uczestników kursu oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników kursu na zajęciach. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego (najpóźniej w ciągu 3 dni) o każdej nieobecności uczestnika na kursie. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie i godzinie egzaminu wewnętrznego i egzaminu zewnętrznego. Wykonawca niezwłocznie, tzn. z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, zawiadomi (w formie pisemnej, dopuszcza się elektronicznie) Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonego kursu. Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji kursu będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W pomieszczeniach, w których będą realizowane kursy będą umieszczone informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia programu kursu oraz harmonogramu do akceptacji Zamawiającego, co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Sugeruje się, aby kursy/szkolenia/seminaria odbywały się w dni wolne od nauki bądź w dni powszednie po godzinie 16.00 pod warunkiem uzyskania zgody kursantów oraz koordynatora projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp.olkusz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf