Dostosowanie tamy wodnej do nowych warunków hydrogeologicznych” dla Oddziału Spółki Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.


Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 276902504
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie tamy wodnej do nowych warunków hydrogeologicznych” dla Oddziału Spółki Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Opracowanie technologii robót wiertniczych i projektu technicznego wierceń. b) Przygotowanie i dostosowanie: wiertnicy przewodu wiertniczego i narzędzi wiertniczych do zabudowy wiertnicy w jednej z „komór” przelewowych przed TWB lub poza nimi i przewiercenie przytamków PWII i PWI. Przytamki znajdują za się za TWB. Ich wymiary i położenie obrazują rys. 1 i 2. c) W każdym z przytamków należy wykonać otwór Ø 450 mm, którego dolna ścianka musi być na wysokości nie większej niż dolna ściana rury spustowej Ø 500, zabudowanej w TWB. d) W zakresie robót należy uwzględnić między innymi - demontaż armatury na rurach spustowych (2 szt.), w tym demontaż 2 przepustnic elektromagnetycznych (2 szt.) i 2 kolan rurowych, - przewiercenie w 2÷4 miejscach przytamka betonowego z przelewem Poncolet’a lub jego rozebranie i odbudowa po zakończeniu robót. Ich celem jest umożliwienie wykonywania operacji zapuszczania i wyciągania przewodu wiertniczego oraz likwidacja spiętrzenia wody w komorze przelewowej Poncolet’a (KPP), - „przerzut” wody np. wężami spiro do chodnika wodnego, na odległość około 30,0 m w ilości do 8,0 m3/min, z pominięciem KPP, na czas wiercenia i odbudowy przelewu Poncolet’a. e) Zabudowa przepustnic, rur spustowych i demontaż. f) Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innej technologii i sposobu osiągnięcia celu, po jej zaakceptowaniu przez KRZG CZOK.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71331000-7

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf