DOSTAWY PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH CEMENTOWYCH I BEZCEMENTOWYCH


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku ogłasza przetarg

 • Adres: 27300 Lipsko, ul. Śniadeckiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 783 500 , fax. 483 783 663
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
  ul. Śniadeckiego 2
  27300 Lipsko, woj. mazowieckie
  tel. 483 783 500, fax. 483 783 663
  REGON: 67099777300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH CEMENTOWYCH I BEZCEMENTOWYCH
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy protez ortopedycznych: (cementowych i bezcementowych) w podziale na 2 części zamówienia dla potrzeb bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres dostaw określono w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-8

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf