Dostawa ubiorów i sprzętu sportowego.


4 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 44121 Gliwice, ul. Gen. Andersa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 261111371 , fax. 261111232
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gen. Andersa 47
  44121 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 261111371, fax. 261111232
  REGON: 24076379800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ubiorów i sprzętu sportowego.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot i zakres zamówienia dostawa ubiorów i sprzętu sportowego w podziale na 3 zadania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - Formularz cenowy – załącznik nr 2,3,4 do SIWZ (stosownie do zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37400000-2

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf