Dostawa samochodu bojowego dla OSP Zakliczyn


Gmina Zakliczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 32-840 Zakliczyn, Rynek 32
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6326460 , fax. 14 6326455
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakliczyn
  Rynek 32 32
  32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie
  tel. 14 6326460, fax. 14 6326455
  REGON: 85166096700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakliczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu bojowego dla OSP Zakliczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu bojowego dla OSP Zakliczyn. Zakres dostawy obejmuje: 1. Samochód używany, bezwypadkowy, nie starszy niż wyprodukowany w roku 2003. 2. Silnik diesel z wtryskiem i turbodoładowaniem o mocy minimum 80KW i minimum 270Nm. 3. Napęd na obie osie z blokadą mechanizmów przód i tył. 4. Manualna skrzynia biegów. 5. Pojemność silnika od 2100ccm. 6. Przebieg nie więcej niż 250 tyś km. 7. Dopuszczalna masa całkowita do 3500kg. 8. Kolor czerwony RAL3000 - nowo lakierowany - czerwień sygnałowa. 9. Zabezpieczenie antykorozyjne - całego pojazdu. 10. Zderzaki kolor biały nowo lakierowane. 11. Wspomaganie kierownicy. 12. System ABS, system anty-poślizgowy. 13. Opony używane minimum bieżnika 5 mm. 14. Hak holowniczy kulowy + gniazdo. 15. Długość całkowita powyżej 550cm jednak nie więcej niż 570cm. 16. Pojazd całkowicie sprawny, po przeglądzie serwisowym, wymienione wszystkie płyny eksploatacje i filtry. 17. Pojazd objęty gwarancją minimum 6 miesięcy na silnik i układ napędowy. 18. Wykonana zabudowa objęta gwarancją 12 miesięcy. 19. Pojazd musi posiadać świadectwo zgodności. 20. Pojazd musi być zarejestrowany w RP lub posiadać wszystkie niezbędne do rejestracji dokumenty. 21. Pojazd musi posiadać nowo wykonany przegląd techniczny dla pojazdu uprzywilejowanego. 22. Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą dokumentów pojazdu (ksero dowodu rejestracyjnego). 23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia stanu technicznego pojazdu przed podpisaniem umowy z dostawcą. Jeżeli stan techniczny oferowanego pojazdu nie będzie zadowalający, zamawiający odstąpi od podpisania umowy z dostawcą a przetarg zostanie unieważniony. 24. Pojazd nie może posiadać jakichkolwiek uszkodzeń nadwozia (zarysowań, wgnieceń itp.). 25. Drzwi odsuwane po prawej stronie pojazdu. 26. Tylne drzwi skrzydełkowe. 27. Tylni próg, schodek i zderzak pokryte blachą aluminiową ryflowaną. 28. Próg wejściowy do kabiny załogi pokryty blacha aluminiową ryflowaną. 29. Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego wykonane z atestowanej folii odblaskowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 30. Wykonane oznakowanie indywidualne dla jednostki OSP wraz z herbem, nazwą i numerem operacyjnym jednostki - wykonane zgodnie ze wzorem dostarczonym przez zamawiającego. 31. Nowy akumulator z gwarancją. 32. Dodatkowe ogrzewanie drugiego przedziału załogi. 33. Orurowanie zderzeniowe o podwyższonej wytrzymałości, z miejscem do montażu wyciągarki dostarczonej przez zamawiającego. 34. Oświetlenie robocze 5 punktowe niezależne, sterowane indywidualnie z kabiny załogi. Technologia oświetlenia LED moc pojedynczego źródła 3W, Moc punktowa minimum równoważna dla technologii tradycyjnej 55 W. 35. Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie załogi. 36. Kabina załogi przeszklona, ściany tapicerowane + podsufitka. 37. Podłoga wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej. 38. Fotele dla 6 osób załogi z pasami bezpieczeństwa. 39. Oświetlenie kabiny w technologii LED moc minimum 2x3W. 40. Felgi po renowacji - konserwacja antykorozyjna + nowe lakierowanie. 41. Przedział sprzętowy 1 z dostępem od kabiny załogi po przez roletę aluminiową przeznaczony na sprzęt ratownictwa medycznego. 42. Dedykowane miejsca na następujący sprzęt z mocowaniem i uchwytami zapobiegającymi przemieszczanie się sprzętu: torba PSP R1 szt. 2, deska ortopedyczna szt. 2, nosze podbierakowe, szyny Kramera, materac próżniowy, szyny próżniowe, Kamizelka KED, defibrylator AED. 43. Przedział sprzętowy 2 z dostępem przez drzwi tylne z dedykowanymi miejscami i mocowaniami zapobiegającymi przemieszczanie się sprzętu: nożyco rozpierak, rozpierak kolumnowy i pompę hydrauliczną, pilarkę do drewna, hooligana, agregat prądotwórczy, gaśnice, pachołki, pojemnik na sorbent, pompę pływającą Posejdeon, 3 węże 52 i 3 węże 75. 44. Przedziały sprzętowe 1 i 2 wykonane w całości z blachy aluminiowej ryflowanej i stali nierdzewnej , ściany, podłogi i drzwi pokryte blacha aluminiową. 45. Oświetlenia w przedziałach sprzętowych w technologii LED moc minimum 2x3W dla każdego. 46. Przedziały oddzielone na trwałe ścianą grodziową pełną , ściana pokryta obustronnie blacha aluminiową. 47. Szerokość otworu drzwiowego z tyłu minimum 155cm / wysokość minimum 150cm. 48. Wysokość otworu drzwiowego drzwi odsuwanych minimum 150cm / szerokość minimum 100cm. 49. Całkowita wysokość pojazdu wraz z oświetleniem roboczym i sygnałowym do 250cm. 50. Przygotowanie miejsca i instalacji pod agregat szybkiego natarcia ze zbiornikiem 220l z możliwością podania piany, linią szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym, prądownicą pistoletową oraz wykonanie ogrzewania przedziału z agregatem. 51. Zamontowanie 2-ch ładowarek do radiotelefonów nasobnych dostarczonych przez zamawiającego. 52. Montaż dostarczonego przez zamawiającego oświetlenia sygnalizacyjnego wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i w miejscach do tego przeznaczonych w sposób trwały bez możliwości demontażu z zewnątrz. 53. Montaż radiostacji typu Motorola dostarczonej przez zamawiającego - wykonanie instalacji + antena. 54. Zamontowanie 2-ch ładowarek do latarek dostarczonych przez zamawiającego. 55. Montaż masztu oświetleniowego dostarczonego przez zamawiającego. 56. Montaż radia samochodowego, wraz z dodatkową instalacją oraz głośnikami w przedziale pasażerskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakliczyn.pl/przetargi/2012/przetarg_25.zip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf