Dostawa pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08110 Siedlce, ul. Kazimierzowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 326 459 , fax. 256 325 584
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
  ul. Kazimierzowska 29
  08110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 256 326 459, fax. 256 325 584
  REGON: 71158660400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa pożywek gotowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf