Dostawa maszyn, aparatury, urządzeń, wyrobów elektrycznych, oświetlenia, drutów i kabli izolowanych


Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278711, 012 2787132 , fax. 02 2787110
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278711, 012 2787132, fax. 02 2787110
  REGON: 00004168300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spólka Akcyjna - Górnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa maszyn, aparatury, urządzeń, wyrobów elektrycznych, oświetlenia, drutów i kabli izolowanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn, aparatury, urządzeń i wyrobów elektrycznych (sprzedaż wraz z dostarczeniem) w ilościach określonych poniżej: 1 Akumulatory szt 133 CE 2 Akumulatorowa szlifierka kątowa GWS 18V - Li Professional szt 1 CE 3 Antystatyczna pianka do czyszczenia komputerów (w opak 400 ml) szt 65 CE 4 Aparat telefoniczny typu TIG lub równoważny szt 1 CE 5 Bariera szt 1 CE 6 Baterie szt. 580 7 Bezpieczniki szt 2052 CE 8 Blokada do zamka OEZWS2 wykonanie lewe lub prawe nr rys. F-OEZWS2-11 szt 4 CE 9 Cewka 24VDC do OEZWS-2 szt 2 CE 10 Cyfrowy czasowy programator astronomiczny oświetlenia zewnętrznego szt 1 CE 11 Cyfrowy multimetr cęgowy do pomiarów prądów stałych i zmiennych True RMS.np VA318 lub równoważny szt 5 CE 12 Cyna do lutowania z kalafonią- śr.1,5 mm (po 0,25 kg w opak) szt 40 CE 13 Czujnik ruchu IP55 EBM240W szt 5 CE 14 Dioda BYP-401 1A, 400V szt 20 CE 15 Dławiki uszczelniające szt 1410 CE 16 Elementy stykowe szt 40 CE 17 Falownik szt 1 CE 18 Gniazda szt 303 CE 19 Halogeny szt 2 CE 20 Halolux szt 2 CE 21 Indykator faz do włącznika stycznikowego szt 5 CE 22 Kabel do programowanie przekaźników szt 1 CE 23 Klosz do opraw porcelanowych szt 5 CE 24 Klucze imbusowe szt 76 CE 25 Kombinerki izolowane 1000V dobrej jakosci np. HAUPA lub równoważne szt 86 CE 26 Kondensator mocy typu 416471250 20 kVar 440V 29A 133 uF szt 10 CE 27 Kontaktrony szt 103 CE 28 Końcówki miedziane, telefoniczne, tulejkowe szt 4820 CE 29 Korytka elektryczne,kablowe szt 130 CE 30 Lakier elektroizolacyjny samoschnący IZOLAK opak. 1L. szt 20 CE 31 Lampy szt 328 CE 32 Ledy szt 120 CE 33 Liczniki energii elektrycznej szt 2 CE 34 Listwy pyłączeniowe, zaciskowe szt 280 CE 35 Lutownica transformatorowa 75W, 230V szt 4 CE 36 Łączniki szt 162 CE 37 Łuki szt 10 CE 38 Master Colour CDM-R PAR30 30 stopni 35W/830 szt 5 CE 39 Mierniki szt 26 CE 40 Mikrowyłączniki szt 50 CE 41 Młot udarowo-obrotowy z uchwytem szt 1 CE 42 Moduł prądowy szt 1 CE 43 Mufy szt 23 CE 44 Naświetlacze metalohalogenkowe szt 7 CE 45 Neonowe jednobiegunowe wskaźniki niskiego napięcia szt 20 CE 46 Noże monterskie gerlach lub równoważne szt 129 CE 47 Obudowy szt 80 CE 48 Ochronniki przepięciowe szt 15 CE 49 Ograniczniki przepięć szt 15 CE 50 Opaski zaciskowe op 210 CE 51 Oprawy szt 190 CE 52 Optoprzekaźnik szt 1 CE 53 OSRAM LED PARATHOM szt 40 CE 54 Oś zaczepu do zamka szt 2 CE 55 Pakiet akumulatorów szt 1 CE 56 PAR36 6V 30W H4515 szt 20 CE 57 Pathpanel do krosownicy 19 48 szt 1 CE 58 Płaskoszczypy izolowane 1000 V szt 71 CE 59 Praska do końcówek tulejkowych z izolacją PZ 10 R/0,75-10 czworokątny profil zgnitu lub równoważna szt 1 CE 60 Preparat WD 40 (opak 24szt) szt 192 CE 61 Preparat YIELD (opakowania po 12 szt. po 400 ml szt) szt 60 CE 62 Przedłużacze zwijane szt 9 CE 63 Przejściówka telefoniczna RJ-45 szt 10 CE 64 Przekaźniki szt 124 CE 65 Przekładnik napięciowy szt 1 CE 66 Przełączniki szt 30 CE 67 Przewody m 400 CE 68 Przyciski szt 80 CE 69 Puszki hermetyczne, łączeniowe, podtynkowe szt 130 CE 70 Regulatory oświetlenia szt 8 CE 71 Rezystory 512 i 560 0,5W szt 200 CE 72 Rękawice dielektryczne do 20 kV par 3 CE 73 Rozdzielnice - szt 4 CE 74 Rozłączniki szt 76 CE 75 Rury białe, osłonowe mb 617 CE 76 Rura termokurczliwa szt 480 77 Samowulkanizująca taśma izolacyjna 20mm szt 10 CE 78 Skrzynki elektryczne, teletechniczne szt 32 CE 79 Słuchawka monterska szt 1 CE 80 Sprężone powietrze w pojemniku 400ml szt 80 CE 81 sprężyna do zamka OEZWS-2 szt 10 CE 82 Statecznik STS-100 szt 5 CE 83 Sterownik rozrusznika ognioszczelnego szt 1 CE 84 Styczniki szt 42 CE 85 Szczypce szt 76 CE 86 Sznur spiralny szt 30 CE 87 Szyny łączeniowe, miedziane szt 33 CE 88 Świetlowki szt 4029 CE 89 Tablice licznikowe szt 2 CE 90 Taśma izolacyjna PCV 20 mm różne kolory szt 950 CE 91 Tereszpan kg 30 CE 92 Termiki szt 20 CE 93 Torby narzędziowe szt 50 CE 94 Transformatory szt 43 CE 95 Trzpień do zamka OEZWS-2 szt 2 CE 96 Uchwyty paskowe opk 241 CE 97 Uchwyty PCV szt 1000 98 Układ zapłonowy szt 6 CE 99 Uniwersalne gnazdo telefoniczne szt 10 CE 100 Uziom wbijany prętowy szt 1 CE 101 Wąż oświetleniowy mb 750 CE 102 Wkłady do oprawy oświetleniowej, wkładki bezpiecznikowe, słuchawkowe, topikowe szt/opk 2139 CE 103 Wkrętaki akumulatorowe, izolowane szt 77 CE 104 Wpusty kablowe szt 14 CE 105 Wskaźniki napięcia szt 6 CE 106 Wspornik TH 35 głębokość 7,5 mm l=2mb szt 2 CE 107 Wtyczki szt 1013 CE 108 Wyłączniki roznicowe, bezpiecznikowe szt 481 CE 109 Zabezpieczenie silnikowe M-619 6,3-10A szt 5 CE 110 Zaciskacze szt 8 CE 111 Zapłonniki szt 1065 CE 112 Zasilacze do elektronarzędzi, węża oświetleniowego szt 24 CE 113 Zaślepki szt 40 CE 114 Zegar sterujący szt 1 CE 115 Zespoły kontaktronów,prostownicze szt 123 CE 116 Zestaw narzędzi, wkrętaków szt 40 CE 117 Złączki miedziane, ZCLF, ZUG, ZUO szt 1695 CE 118 Źródła zasilania szt 4 CE 119 Żarniki szt 2230 CE 120 Żarówki szt 5785 CE Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych maszyn, aparatury, urządzeń i wyrobów elektrycznych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu maszyn, aparatów, urządzeń i wyrobów elektrycznych określonych powyżej, o wartości 50% ceny całkowitej brutto. Pozostałą część wyrobów o wartości 50% ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji). Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Kopalni Soli Wieliczka S.A. Część II - przedmiotem zamienia jest dostawa kabli i przewodów elektrycznych(sprzedaż wraz z dostarczeniem) w ilościach określonych poniżej: 1 Drut nawojowy o zróżnicowanej średnicy kg 350 CE 2 Kabel telefoniczny górniczy m 100 CE 3 Kabel m 1500 CE 4 Linka żółto- zielona m 530 CE 5 Przewody o parametrach opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ m 7070 CE Szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości poszczególnych kabli i przewodów elektrycznych zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu kabli i przewodów elektrycznych określonych powyżej o wartości 50% ceny całkowitej brutto. Pozostałą część wyrobów o wartości 50% ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji). Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Kopalni Soli Wieliczka S.A. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Kopalni Soli WieliczkaS.A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 310000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 10 000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I zamówienia). 9.2. Wadium w wysokości: 2 000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (dotyczy Wykonawców składających oferty na część II zamówienia).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopalniawieliczka.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf