Dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej


Politechnika Warszawska Wydział Architektury ogłasza przetarg

 • Adres: 00659 Warszawa, ul. Koszykowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-226282887, 6284162 , fax. 0-22 6283236
 • Data zamieszczenia: 2017-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Architektury
  ul. Koszykowa 55
  00659 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-226282887, 6284162, fax. 0-22 6283236
  REGON: 155433000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Zamówienie realizowane będzie w 3 częściach: Część I: Komputer przenośny – 1szt., (kod CPV: 30213100-6 komputery przenośne); Część II: Komputer przenośny – 1szt., (kod CPV: 30213100-6 komputery przenośne); Część III: Komputer przenośny – 1szt., (kod CPV: 30232110-8 drukarki laserowe); Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz określenie zakresu gwarancji zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ - tabela techniczna zamówienia (dla każdej części zamówienia uwzględniona została odrębna tabela). Przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf