dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPSK Nr 1 PUM


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 253 000 , fax. 914 253 001
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej 1
  71252 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 253 000, fax. 914 253 001
  REGON: 28889200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPSK Nr 1 PUM
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPSK Nr 1 PUM
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf