Dostawa aparatury badawczej - sterownika przemysłowego wraz z modułami wejścia/wyjścia do sterowania silnikiem i układami hydraulicznymi


Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych ogłasza przetarg

 • Adres: 02524 Warszawa, ul. Narbutta 84
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 849-03-08 , fax. 228 490 306
 • Data zamieszczenia: 2017-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
  ul. Narbutta 84
  02524 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 849-03-08, fax. 228 490 306
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury badawczej - sterownika przemysłowego wraz z modułami wejścia/wyjścia do sterowania silnikiem i układami hydraulicznymi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa aparatury badawczej - sterownika przemysłowego wraz z modułami wejścia/wyjścia do sterowania silnikiem i układami hydraulicznymi 1 sztuka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf