Dobudowa brakujących miejsc parkingowych na ul. Rolniczej w Częstochowie


Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, Popiełuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (34)3664337 , fax. (34)3664337
 • Data zamieszczenia: 2017-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  Popiełuszki 4/6
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. (34)3664337, fax. (34)3664337
  REGON: 150309847
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa brakujących miejsc parkingowych na ul. Rolniczej w Częstochowie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje miedzy innymi: - roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki betonowych 50x50x7cm, z kostki brukowej, krawężnika ulicznego oraz rabatki i podsypki piaskowej z transportem i utylizacją urobku na odległość 15km; - wykonanie koryta - roboty ziemne pod parking; - profilowanie i zagęszczenie podłoża; - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm o Rm = 5 MPa; - wykonanie podbudowy kamiennej gr. 20cm na parkingach; - ułożenie rabatki 20x6cm na podsypce piaskowej; - ułożenie krawężnika ulicznego 15x30cm na ławie betonowej C-12/15; - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej - kolor, klasy B-50 gr.6cm na chodniku i 8cm na parkingach na podsypce cementowo-piaskowej - 80% odzysk, 20% nowa; - regulację wysokościową urządzeń PWiK na pierścieniach dystansowych; - studni TPSA, włazów kanałowym, krat wpustowych; - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy krawężniku. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksimum 84 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf