„Budowa miejsc parkingowych wraz z droga dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych)- Budżet Obywatelski”.


Miasto Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 628 000 , fax. 875 628 098
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Suwałki
  ul. Mickiewicza 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 628 000, fax. 875 628 098
  REGON: 79067103000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa miejsc parkingowych wraz z droga dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych)- Budżet Obywatelski”.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) w ramach budżetu obywatelskiego. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót (formularz cenowy- załącznik nr 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), szczegółowe specyfikacje techniczne oraz dokumentacja projektowa. 3.Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. Użyte w dokumentacji i przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf