Budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 4 Stycznia.


Gmina Barcin ogłasza przetarg

 • Adres: 88190 Barcin, ul. Artylerzystów
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 383 41 55 , fax. 0 52 383 41 43
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barcin
  ul. Artylerzystów 9
  88190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 383 41 55, fax. 0 52 383 41 43
  REGON: 9235117900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 4 Stycznia.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 4 Stycznia: - kolektor deszczowy D-1 – 130,0 m, - kolektor deszczowy D4-WP2 – 1,0 m, - kolektor deszczowy D3-WP3 – 1,0 m, - kolektor deszczowy D4-Wistn. – 9,0 m, - odwodnienie liniowe – 118,0 m, - odwodnienie liniowe – 4,0 m - wloty uliczne Ø 500 mm – 1 kpl., - separator oleju lamelowy – 1 kpl., - wylot z klapą zwrotną Ø 400 mm – 1 kpl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232130-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf